Agendawijzer

Grondprijsbeleid 2023

Geschreven op: 25-11-2022 | Laatst bewerkt op: 08-12-2022 | Status onderwerp: afgerond

Almere historisch

De raad moet besluiten wat de grondprijzen in Almere in 2023 moeten zijn.

8 december -  Plenair, besluit

  • Raadsvoorstel Nota Grondprijsbeleid 2023 (RV-71/2022) AANVAARD 43/1

 

Waar gaat het over?

In de Nota Grondprijsbeleid 2023 staat waaraan de grondprijzen van bouwrijpe grond in Almere moeten voldoen. Bijvoorbeeld voor woningbouw, kantoren, bedrijventerreinen, winkels, horeca of maatschappelijke voorzieningen. Zo weet het college College = college van B&W waaraan het zich moet houden bij de uitgifte van grond.

Deze nota is een uitwerking van de Kadernota Grondbeleid. Hiermee wordt voldaan aan de Europese regelgeving; overheden mogen alleen grond verkopen voor een prijs die vergelijkbaar is met die van andere aanbieders en iedereen moet een gelijke kans krijgen om grond van de overheid te kopen, volgens duidelijke criteria. Het is best ingewikkelde materie. Het college zegt dat in dit raadsvoorstel is geprobeerd om over een complex en technisch onderwerp begrijpelijk te schrijven. Het presidium spreekt zijn waardering uit voor het resultaat. Omdat het om een jaarlijks terugkerend raadsvoorstel gaat zijn de verbeteringen duidelijk zichtbaar. ?Volgend jaar wil het college ook de Nota Grondprijsbeleid zelf begrijpelijker maken.

In de nota zijn twee inhoudelijke wijzigingen opgenomen ten opzichte van die van 2022. Ze gaan over de indexering van vaste grondprijzen en de afrekenmethodiek bij tuinuitbreiding. Daarnaast is de verwerking van de gevolgen van het Didam-arrest (wat zegt dat iedereen een gelijke kans moet krijgen om een kavel van de overheid te kopen) in het hoofdstuk over het uitgifteproces nieuw.

Waar vind ik de stukken?

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=grondprijsbeleid&sort=date_desc

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Stadsontwikkeling (ontwikkeling en vernieuwing)
Tags: bouwen
Raadsnummer : rv71/2022