Agendawijzer

17-05-2023

Onbegrijpelijke brief - retour

Schermafbeelding van Direct Duidelijk Tour website

Op de wegingstafel besloot de raad hierover te willen praten. Het presidium zoekt een datum.


Waar gaat het over?

Het komt nogal eens voor dat de overheid (of daaraan verbonden organisaties) brieven verstuurt die door (sommige) inwoners niet begrepen worden. Er zijn inwoners die moeite hebben met het lezen van teksten, maar soms ook is de tekst van zo'n brief voor veel mensen onbegrijpelijk. De overheid werkt er wel aan om de taal in de brieven begrijpelijk te houden, maar dat lukt (nog) niet altijd.

Een raadslid komt met het idee om de inwoners de gelegenheid te geven heel gemakkelijk te laten weten als ze een brief niet snappen. Bijvoorbeeld door er een sticker op te plakken en 'm meteen terug te sturen naar de afzender. De inspiratie voor dit idee is steffie.nl.

Het raadslid stelt in een motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. vreemd voor dat het college College = college van B&W gaat kijken of ze zo'n sticker of iets anders kunnen bedenken om het inwoners en ondernemers gemakkelijk te maken ingewikkelde brieven te melden.

Waarom praat de raad hierover?

Met een motie vreemd zet een raadslid een onderwerp op de agenda.

Waar vind ik de stukken?

Lees de motie.

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Gemeentelijke organisatie, dienstverlening
Tags: inclusiviteit, toegankelijkheid
Raadsnummer : 23121