Agendawijzer

25-11-2022

Rapport gronduitgifte

Uitbordje met school op de achtergrond

Hebben Almeerse projectontwikkelaars wel voldoende kansen in hun eigen stad?

1 december - Voor het onderzoeksrapport was veel waardering. Het rapport constateert dat de gemeente volgens de wet en het eigen beleid grond uitgeeft. Goed gedaan dus. Maar vooral op het gebied van communicatie en betrokkenheid van het gemeentebestuur zijn verbeterpunten.

Het college gaf aan hiermee aan de slag te gaan en met de uitwerking daarvan op twee momenten volgend jaar bij de raad terug te komen. De raad stribbelde tegen. Sommige fracties willen liever over alle maatregelen tegelijk en op korte termijn verder praten. Maar de portefeuillehouder zei dat voor het uitwerken van sommige voorstellen meer tijd nodig is. Dat snapte men wel en dit onderwerp is daarmee voldoende besproken.

Waar gaat het over?

Ontwikkelaars uit Almere hebben in de vorige raadsperiode zorgen geuit richting de raad over de manier waarop grond voor woningbouw wordt uitgegeven in Almere en de kansen die hen worden geboden om woningen te bouwen. Door de aantrekkende woningmarkt is het aantal gegadigden voor woningbouw sterk toegenomen. Daardoor zijn de zorgen alleen maar groter geworden. Naar aanleiding van deze aanhoudende signalen is door de raad en het college College = college van B&W aan onderzoeksbureau Akro Consult gevraagd de gronduitgiftes in de periode 2015-2020 te onderzoeken. In dit agendavoorstel gaat het college in op de conclusies en aanbevelingen in hun eindrapportage en informeert het college de raad over hoe zij met de aanbevelingen aan de slag wil. ?

De ‘Rapportage onderzoek gronduitgiftes 2015-2020’ van Akro Consult is op 15 november jl. aan de raad aangeboden door de voor het onderzoek samengestelde begeleidingsgroep. De brief van de begeleidingsgroep met het onderzoeksrapport vind u in de documentwijzer.?

In het agendavoorstel van het college staan beknopt conclusies en aanbevelingen uit het rapport. Maar het lezen van het hele rapport geeft uiteraard meer inzicht.

Waar vind ik de stukken?

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=akro%20consult&sort=date_desc

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.