Ambtelijke ondersteuning

17-03-2022

Ambtelijke ondersteuning

Het college College = college van B&W   van B en W en de raad worden allebei ondersteund door ambtenaren. Maar dat zijn niet dezelfde ambtenaren. Dat komt doordat de gemeente en de raad apart zijn.

Ondersteuning

Het college van B en W wordt ondersteund door de gemeenteambtenaren. In Almere ongeveer 2.300. Zij hebben als taak om besluiten voor te bereiden en uit te voeren. En tal van andere dingen: paspoorten, afvalinzameling, onderhoud en ga zo maar door. Wilt u daar meer over weten, moet u bij de gemeente Almere zijn.

De raad heeft zijn eigen ambtenaren, die niet in dienst zijn van de gemeente: de griffie. Zij ondersteunen de raadsleden met hun werk en met het contact met maatschappelijke organisaties en de inwoners van Almere.

Gemeente-ambtenaren en raadsambtenaren werken veel samen, want ze moeten er allebei voor zorgen dat de raad zijn werk zo goed mogelijk kan doen. Maar het is best van belang om te weten dat de griffie dus niet bij de gemeentelijke organisatie hoort, want om het werk van de gemeente te controleren, kun je er niet ook onderdeel van zijn. De raad is van de stad en de griffie dus ook.

 

Vergelijkbare pagina’s
Pagina delen:
Tags: bestuur