In behandeling

21-06-2023

In behandeling

Wat staat er nú op de agenda van de raad. Hieronder de overzichtelijke lijst van alle onderwerpen waar de raad op dit moment over praat of komende Politieke Markt gaat praten.

Jaarlijks praat én besluit uw raad over honderden onderwerpen. Wij willen het voor u overzichtelijk maken, zodat het gemakkelijker voor u is om mee te doen en uw invloed te doen gelden.

Hier vindt u snelle links naar onderwerpen in drie belangrijke fases van behandeling:

nog niet geagendeerd wegingstafel  in behandeling

 


U bent op de pagina in behandeling. Dit zijn de onderwerpen:

Alles is politiek 3 Op 2 november is weer een inwonersbijeenkomst.

23194 | Economische agenda Almere Hoe wil de gemeente de economie en arbeidsmarkt in Almere bevorderen?

23205 rg312/2020 | Uiting artikel 1 Grondwet Een uiting van de Grondwet, prominent in de...

23211 23207 RV113 | Participatiewet Het doel van de Participatiewet is dat iedereen...

23212 | Onderwijshuisvesting Almere blijft groeien en dus zijn ook steeds meer scholen nodig. Hoe pakken we dat aan?

23217 | Hoogbegaafde kinderen Kinderen die heel slim zijn verdienen ook (extra) hulp.

23226 | Misbruik van sportfaciliteiten Hoe voorkom je misbruik van openbare sportvoorzieningen?

23228 | Actieprogramma divers en inclusief Almere is van ons allemaal. Dat is de theorie. We moeten eraan werken dat het ook echt zo is.

23237 | Huisvesting statushouders Randstad 20-04 De gemeente wil een gebouw kopen statushouders in...

23244 | Controleplan accountant Hoe moet de accountant zijn controlewerk gaan doen. De raad praat erover mee.

23245 | Gelijke kansen voor ieder kind Hoe zorg je ervoor dat ieder kind dezelfde kansen krijgt?

 


Behandelstatus

Een onderwerp doorloopt in verschillende fases bij de raad. Deze fases vindt u terug in onze agendawijzer.

Nog niet geagendeerd: het onderwerp komt eraan, er zijn meestal al stukken van, maar er is nog geen datum in de agenda gezet.

Wegingstafel: Over dit onderwerp moet de raad beslissen of hij er wel of niet over wil praten. Zo niet, kan er meteen op de eerstvolgende plenaire vergadering over gestemd worden. Zo wel, dan komt het in de lijst nog niet geagendeerd.

Geagendeerd voor eerste behandeling: Er is een agendadatum vastgesteld. Deze status is voor u extra belangrijk, want dít (!) is het moment om in te komen spreken.

In behandeling: Het onderwerp staat op dit moment op de agenda.

Klaar voor besluit: het onderwerp is voldoende besproken, maar de raad moet er tijdens een plenaire vergadering nog over stemmen (= een besluit nemen).

Afgerond: over het onderwerp is voldoende gesproken en (eventueel) besloten.

U snapt, er zijn dus meer dan drie behandelstatussen.

 

Pagina delen: