Nog niet geagendeerd

13-06-2023

Nog niet geagendeerd

Wat komt er binnenkort op de agenda van de raad? Hieronder de overzichtelijke lijst van alle onderwerpen waarover de raad binnenkort moet praten en (eventueel) besluiten.

Jaarlijks praat én besluit uw raad over honderden onderwerpen. Wij willen het voor u overzichtelijk maken, zodat het gemakkelijker voor u is om mee te doen en uw invloed te doen gelden.

Hier vindt u snelle links naar onderwerpen in drie belangrijke fases van behandeling:

nog niet geagendeerd     wegingstafel      in behandeling

 


U bent nu op de pagina nog niet geagendeerd. Dit zijn de onderwerpen:

23111 23225 | Oosterwold, afvalwater De riolering in Oosterwold is een punt van zorg...

23176 RV73-2021 | Burgerparticipatie Hoe betrekt de gemeente de inwoners bij de plannen voor de stad?

23191 RV110 | Schoolgebouwen (IHP) De (meeste) schoolgebouwen in Almere zijn...

23222 | Houten bruggen Een aantal (oude) houten bruggen is dringend aan vervanging toe.

23229 | Lokale omroep Er kan maar één lokale omroep zijn,...

23230 | Jeugdhulp met en zonder verblijf Een raadslid wil praten over onzekere kosten die...

23231 | Elektrische voertuigen Een raadslid stelt dat steeds meer elektrische...

23246 | Agenda Toerisme en Recreatie Na zeven jaar is het tijd voor nieuwe ambities en plannen.

23247 | Laadpalen beleid De vraag naar laadpalen neemt toe. Daarom moet het beleid op de schop.

23248 | Lombokstraat Wooncomplex Mogen de plannen afwijken van het bestemmingsplan?


Het aanbod van nieuwe onderwerpen is soms ineens erg groot. Dan kan het voorkomen dat we enkele dagen achterlopen. U vindt alle documenten van de werkvoorraad ook op notubiz, maar daar is dan nog geen korte samenvatting van.


Toelichting

Uw raad moet over veel onderwerpen praten en (meestal) besluiten. De agenda van de Politieke Markt wordt pas één week daarvóór vastgesteld. Maar meestal weten wij al eerder wat eraan komt. In onderstaande lijst vindt u (vrijwel) alle onderwerpen die in aantocht zijn: dit noemen we ook wel de werkvooraad. De extacte vergaderdatums zijn nog niet bekend, maar hiermee kunt u zich al wel informeren en voorbereiden.

Klikt u op de titel, dan komt u op het artikel. Daarin staat waarover het gaat, waarom de raad erover praat en u vindt er een de link naar alle benodigde documenten.

Over de behandelstatus

Een onderwerp doorloopt verschillende fases bij de raad. Deze fases vindt u terug in onze agendawijzer.

Nog niet geagendeerd: het onderwerp komt eraan, er zijn meestal al stukken van, maar er is nog geen datum in de agenda gezet.

Wegingstafel: Over dit onderwerp moet de raad beslissen of hij er wel of niet over wil praten. Zo niet, kan er meteen op de eerstvolgende plenaire vergadering over gestemd worden. Zo wel, dan komt het in de lijst nog niet geagendeerd.

Geagendeerd voor eerste behandeling: Er is een agendadatum vastgesteld. Deze status is voor u extra belangrijk, want dít (!) is het moment om in te komen spreken.

In behandeling: Het onderwerp staat op dit moment op de agenda.

Klaar voor besluit: het onderwerp is voldoende besproken, maar de raad moet er tijdens een plenaire vergadering nog over stemmen (= een besluit nemen).

Afgerond: over het onderwerp is voldoende gesproken en (eventueel) besloten.

U snapt, er zijn dus meer dan drie behandelstatussen.

 

Pagina delen: