Polls en onderzoeken

18-05-2022

Polls en onderzoeken

Afbeelding van vraagtekens op een plat vlak

U weet, raadsleden zijn zelf inwoners. Ze hebben dus al veel contacten in de stad en een groot netwerk. Ze weten wat er speelt. Maar soms is het ook goed om inwoners te vragen hoe ze ergens over denken. In onze raadssite kunnen we op verschillende manieren vragen aan de stad stellen.

Weten wat er speelt in de stad is van groot belang voor raadsleden. Het is een van hun belangrijkste taken om verbinding met de inwoners en organisaties te houden, want alleen daardoor kunnen ze echt álle belangen afwegen voordat ze een beslissing nemen. Door via onze website vragen te stellen aan de stad (inwoners en organisaties) willen wij de kennis en de inzichten van de raad vergroten. We gebruiken daarvoor twee instrumenten: polls en onderzoeken. De uitkomsten hebben geen 'wetgevende' kracht. Het zijn gewoon indrukken van de heersende mening in de stad. Goed, leuk of handig om te weten.

Poll

Een poll is een opiniepeiling. We gebruiken de Engelse term omdat die handig kort is. Een poll is een korte vraag waarop alleen een ja of nee mogelijk is. Of een goed of slecht. Of een groter of kleiner. U snapt het wel: een binaire vraag, het een of het ander.
Een poll onderscheidt zich van de enquête door:

  • Kort
  • Actueel
  • Binaire vraag
  • Resultaat meteen zichtbaar

U vindt onze polls meestal bij een artikel; dus bij een onderwerp dat op de agenda staat. Polls zijn leuk, want nadat u heeft meegedaan, krijgt u meteen de actuele uitkomst. Polls hebben geen representatieve, inhoudelijke of voorspellende waarde. Ze geven gewoon een indruk van de opinie van dát moment.

Onderzoek

Met een onderzoek peilen wij uw mening wat uitgebreider. Het zijn meestal méér vragen en het kan zijn dat er meer enquêtes aan elkaar verbonden worden. Daarom vragen we soms dat u zich voor een onderzoek aanmeldt als lid van de site, zodat we u op de hoogte kunnen houden of in een tweede ronde vragen kunnen stellen. U blijft altijd zélf de baas over wat u wilt delen en u kunt altijd weer helemaal 'vergeten' worden. Echter, meestal doen we de onderzoeken ook anoniem. Ook al bent u ingelogd (lid van de site), dan nóg weten we niet wie welke antwoorden heeft gegeven.

Privacy

Zoals u weet: onze site maakt alleen gebruik van cookies om te weten welk soort apparaat u gebruikt. We kijken nooit naar uw identiteit. Ook niet naar uw IP-adres. We zijn zero-statistics. Maar, omdat we niet kunnen zien of iemand al eerder een poll of enquête heeft ingevuld, kan iemand dus herhaald zijn mening indienen en op die manier de resultaten oneerlijk beïnvloeden. We gaan ervan uit dat inwoners dat -in het belang van hun eigen stad- niet doen. En we hebben het ook ellendig lastig gemaakt met een reCaptcha, die telkens ingevuld moet worden. Niettemin gaan we de komende periode met extra aandacht naar de responses kijken. 

Representativiteit en validiteit

De polls en onderzoeken worden - vaak in overleg met raadsleden - door de griffie gedaan. De uitkomsten kunnen interessant en waardevol zijn, maar kunnen niet vergeleken worden met bijvoorbeeld enquêtes van gespecialiseerde onderzoeksbureau's. Aan onze eigen onderzoeken kunnen wel eens te weinig mensen deelnemen of een homogene groep mensen. Dan is de uitkomst waarschijnlijk niet representatief voor de hele stad. Maar natuurlijk doen wel ons best om vragen te stellen die antwoord geven op wat we willen weten (validiteit). Ook al is dat soms moeilijker dan het lijkt.

Stadspanel

Samen met de gemeente Almere denken wij aan het opzetten van een stadspanel. Het is nog niet zo ver, maar de ideeën zijn er wel. Zo'n stadspanel is een veel hoogwaardigere manier om de mening van inwoners en organisaties op te halen. Bij de gemeente werken heel deskundige onderzoekers, bij de griffie zijn we met te weinig. En door het samen met de gemeente te doen, kunnen we een flinke groep panelleden verzamelen en krijgen we meer representatieve en valide resultaten. Want een panel bestaat uit een vaste groep mensen, van wie wat meer gegevens bekend zijn en die vaker aan panelonderzoeken meedoen. Dit zijn inwoners die echt een steentje willen (en kunnen) bijdragen. Een panel is ook een heel goede manier om inwoners meer en beter te betrekken bij de planvorming en besluitvorming. De mening van de stad kan immers al heel vroeg worden opgehaald en gebruikt.

Experiment

Net als onze hele raadswebsite is ook het inzetten van polls en onderzoeken voor ons een experiment. Er zijn weinig ervaringen mee opgedaan (in heel Nederland) en we weten niet precies wat we kunnen verwachten of bereiken. Maar de raad wil uw inbreng wel steeds meer kunnen meenemen in zijn werk. Dus durven we het aan en hopen erop dat inwoners en organisaties met ons meedoen.

Pagina delen: