Raadsbesluiten

29-09-2022

Raadsbesluiten

 

Hieronder vindt u de raadsbesluiten van 29 september 2022.

Er waren 42 raadsleden aanwezig.

Besluiten
  • Raadsvoorstel Bestemmingsplan Havenhoofd en havenkom, 1e partiële herziening (RV-57/2022) AANVAARD 42/0
  • Raadsvoorstel Verordening Woonlastenfonds 2022 (RV-58/2022) AANVAARD 42/0
  • Motie vreemd: Floriade wethouder (RG-198/2022) VERWORPEN 16/26
  • Motie: Een integraal plan voor de hele ‘Etalage van Almere’ (RG-214/2022) VERWORPEN 19/23
  • Motie: Ontwikkel gebieden gelegen rondom A6 Almere Buiten met bijdrage uit Fonds Verstedelijking Almere (RG-215/2022) VERWORPEN 13/29
  • Motie: Omarm burgerinitiatief stadslandbouw (RG-216/2022) AANVAARD 41/1
  • Motie vreemd: Bemensing commissies (RG-192/2022) VERWORPEN 14/28
  • Raadsvoorstel Benoeming lid en adviseur vertrouwenscommissie benoeming burgemeester Almere (RV-61/2022) AANVAARD 42/0

De breuk achter het besluit toont de stemverhouding vóór/tegen.

Schriftelijk stemmen met stembriefjes

De voorzitter maakte bekend dat stemprocedure is aangepast. Eerder was onrust ontstaan over onze methode voor schriftelijk stemmen met helemaal lege stembriefjes, waarop de raadsleden een (kandidaat)naam moeten invullen als ze vóór zijn. Als ze niets opschreven of een ander woord, dan was dat dus geen stem vóór. Dit systeem werd al sinds 2004 gebruikt, maar zorgde in juli voor ongemak. Toeschouwers konden zien dat er raadsleden waren die niets opschreven en hun stembriefje dus leeg inleverden. Dat kan uit achteloosheid zijn, maar ook om een gebaar te maken. De bedoeling van schriftelijk stemmen is nu juist dat er geen indrukken ontstaan over hoeveel leden er vóór of tegen stemmen. Schriftelijk stemmen gaat namelijk altijd over personen. Het presidium en de fractievoorzitters bespraken dit en vanaf nu werken we daarom met voorbedrukte stembriefjes.

Vergelijkbare pagina’s
Pagina delen: