Regels Politieke Markt

17-03-2022

Regels Politieke Markt

Om te zorgen dat alles goed verloopt en iedereen weet wat hij kan en moet doen, zijn er regels voor de Politieke Markt opgesteld. Wij leggen u op deze pagina de belangrijkste zaken uit. Wij vragen hiervoor even uw aandacht.

Om te zorgen dat alles goed verloopt, hebben we een ‘Reglement van Orde’ ingesteld. Hierin staan de regels van de Politieke Markt beschreven en leggen we uit hoe alles precies werkt. Het regelement is een heel document om te lezen. U kunt het hier vinden.

Voor uw gemak leggen we hieronder de belangrijkste zaken uit.

Voor de bezoeker

Waar en wanneer is de Politieke Markt, in welke zaal moet ik zijn, zijn er gedragsregels, etc.?

Op de donderdagavond is de hele verdiepingsvleugel D2 van het stadhuis openbaar toegankelijk. We noemen het de D2 politieke vleugel. Want hier zijn de fractiekamers, de vergaderzalen voor de carrousel, de 'wandelgangen' en ontmoetingsruimte en natuurlijk onze schitterende raadzaal.

De Politieke Markt vindt zo'n 35x per jaar plaats, dus niet elke donderdagavond. Kijk op de agenda almere.notubiz.nl of er een vergadering is.

Bezoeken is gemakkelijk. Vanuit de centrale hal van het stadhuis helpt een van de stadhuismedewerkers u verder. De lift brengt u naar de tweede verdieping. Daar vindt u overal op de muren aanwijzingen en pijlen die u naar uw bestemming helpen.

Informatiepunt
In de ontmoetingsruimte, in het hart van de D2-vleugel, vindt u ook een informatiepunt, waar een van de griffiemedewerkers u helpt. Wie voor het inspreken of raadsspreekuur komt, kan zich hier melden en wordt naar de spreekruimte begeleid.

Waar moet ik zijn?
U kunt vooraf op notubiz kijken in welke zaal en op welke tijd uw vergadering plaatsvindt. U kunt het ook zien op kleine beeldschermpjes naast de ingang van de zalen. En in de ontmoetingsruimte hangt een groot beeldscherm, waarop met tussenpozen de hele agenda voorbij komt.

Gedragsregels?
Een van de kenmerken van een goed werkend politiek bedrijf is dat de uitwisseling van gedachten, het vormen van een mening en het afwegen van belangen in een veilige en eerlijke sfeer plaatsvindt. De manier waarop de deelnemers aan de Politieke Markt met elkaar spreken, wordt ook wel 'het goede gesprek' genoemd. Want dankzij het goede gesprek leer je het meest van elkaar. Schreeuwen, liegen, handtastelijkheden, spandoeken, dreigen, dwarsliggen en alleen maar praten zonder te luisteren, staan het goede gesprek in de weg. Dus dat doen we niet en dat verwachten we ook van iedereen die ons bezoekt.

Overigens hebben de voorzitters van alle vergaderingen, zowel in de carrousel als plenair, het ultieme recht om iemand het woord te ontnemen of uit de vergadering te (laten) verwijderen.

Inclusiviteit
Wij houden rekening met bezoekers met een beperking.

 • Wie minder goed ter been is of met een rolstoel komt krijgt - met hulp van een van de gastheren/vrouwen - een goede plaats in de gewenste zaal.
 • Wie minder goed ziet, kan hetzelfde vragen. U zit dan dichtbij de 'actie'. Maar alle besprekingen worden met microfoons en zaalversterking gevoerd, dus zijn goed te beluisteren.
 • Wie minder goed hoort, kan kosteloos een kinbeugel-hoofdtelefoon lenen. Deze bieden een betere verstaanbaarheid dan een ringleiding. Vraag erom bij een van de gastheren/vrouwen.

Voor iedereen die wat hulp nodig heeft, wat dan ook, spreek een van de gastheren of -vrouwen aan. Zij helpen u graag.

Voor de inspreker

Wat kan ik bereiken met inspreken, hoe moet ik inspreken, wat mag wel en niet, hoe meld ik mij aan, waar moet ik zijn, etc.?

Inspreken, daar bedoelen we mee dat u tijdens een (carrousel)vergadering iets tegen de aanwezige raadsleden kunt zeggen. Omdat de raadsvergaderingen openbaar zijn en worden gefilmd en bewaard, zegt u het dan (dus) ook tegen iedereen die de vergadering via internet bekijkt.

Het is meestal erg nuttig om te komen inspreken. We storen en onderbreken u niet als u aan het woord bent. U kunt uw boodschap of verhaal dus heel duidelijk rechtstreeks aan de raad kwijt. U zult merken dat u van de raadsleden ook echt de aandacht krijgt.

Inspreken voor de raad is een groot recht én een groot ding. Bereid het daarom goed voor. Zorg dat uw boodschap helder en begrijpelijk is. En hou u ook aan de tijd die u ervoor gekregen hebt. Want de voorzitter onderbreekt u wel als het te lang duurt en dan heeft u misschien niet alles kunnen zeggen.

Vrijheid
U kunt zeggen wat u wil. U bent daar helemaal vrij in. Het is zeker verstandig om te kijken of er andere insprekers zijn met dezelfde boodschap of dat wat u wilt zeggen misschien al bekend is. Zo vermijd u het risico dat u met een verhaal komt dat iedereen al kent. Daar wordt niemand blij van. Maar nogmaals: u bent er helemaal vrij in. De raad vindt het wel fijn als u zich aan de gangbare normen houdt en de gedragsregels van de raad. Volg altijd de aanwijzingen van de voorzitter van de vergadering.

Regels
Als heel veel inwoners van Almere willen inspreken, komt de raad aan meningsvorming, afweging en besluiten niet meer toe. Daarom zijn er wel regels gesteld aan het inspreken.

 • Inspreken kan alleen op een onderwerp als dat voor de eerste keer in de carrousel op de agenda staat.
 • U kunt alleen inspreken over het onderwerp dat op de agenda van die vergadering staat.
 • De spreektijd per inspreker is beperkt tot vijf minuten. De inspreektijd per vergadering is beperkt tot 30 minuten totaal. Dus kunnen er maximaal (30/5 = 6 ) zes insprekers aan het woord komen. Zijn er meer insprekers, dan krijgt elke inspreker minder tijd. Zijn er minder insprekers, dan krijgt u van de voorzitter misschien (!) wat meer tijd. Maar daar kun u geen aanspraak op maken.
 • Aansluitend aan het inspreken, krijgen de raadsleden gelegenheid om vragen aan de inspreker te stellen. Die gaan -uiteraard- alleen over hetgeen werd gezegd.
 • U moet (!) zich van tevoren aanmelden, namelijk vóór 12:00 uur op de dag van de vergadering. U hoeft niet te zeggen wat u wilt gaan zeggen. Aanmelden: raadsgriffie@almere.nl036 539 9995.

Voor vragen, hulp of misschien zelfs ondersteuning, aarzel niet en neem contact op met het team van de raadsgriffie.

Voor de geïnteresseerde inwoner

Wat gebeurt er op de Politieke Markt, waar vind ik de agenda of andere informatie, hoe kan ik de vergaderingen volgen, etc.?

Volgen, waarom?
Als u de activiteiten van de raad volgt, weet u waarom de raadsleden voor het ene of het andere kiezen. U komt achter de afwegingen die de raadsleden moeten maken, voordat ze tot hun keuze komen.

Volgen, hoe?
U kunt naar de Politieke Markt komen. Maar u kunt ook alles online vinden en volgen.

De agenda en de bijbehorende stukken.
Op de site almere.notubiz.nl vindt u de oude en nieuwe agenda's van de raad. Bij de agenda-onderdelen zitten linkjes die u naar de betreffende documenten brengen. In alle eerlijkheid: het is niet zo'n heel toegankelijk of gebruikersvriendelijk systeem. Dat vinden we zelf ook. Onze excuses ervoor. We zoeken naar verbetering, maar omdat alle, écht alle informatie sinds 2003 in dit systeem zit, is het niet zo gemakkelijk om te veranderen. We willen namelijk geen historische gegevens verloren laten gaan.

De agenda van de raad wordt voor een groot deel gevuld door de onderwerpen die in de week ervóór behandeld werden. Daarom kan de agenda van de opvolgende vergadering pas op de vrijdag ná de voorgaande worden vastgesteld.

De video-opnames
Alle openbare vergaderingen zenden we live uit met beeld en geluid. Ze worden achteraf ondertiteld. Alle opnames bewaren we. Het zijn de formele verslagen van de vergaderingen en daarom noemen we deze ook wel videotulen (video-notulen).

U kunt de vergaderingen van de Politieke Markt een dagje later via internet bekijken. Het mooie is dat de opname van de vergadering vaak heel handig is opgeknipt in delen. Er staat dan zelfs bij hoe lang over een onderwerp gesproken is. En er is meteen een linkje naar het document dat erbij hoort. U springt dus heel gemakkelijk naar precies dát stukje dat u wilt zien.

Wilt weten hoe uw partij, of nog beter, uw raadslid over de onderwerpen denkt en praat die u van belang vindt, dan kunt u dat dus heel gemakkelijk in de videotulen terug zien. Maak er gebruik van. En als u vindt dat uw politieke vertegenwoordiger niet doet wat u als kiezer had verwacht, kom dan gewoon in actie. U zult zien, uw raadslid is blij om van u te horen. Hoe meer de politiek verbonden is met de stad, hoe beter zij aan uw verwachtingen kan voldoen. En daarvoor is uw actieve inbreng dus hard nodig. Niet om te praten óver, maar mét de raad.

De highlights
Er staan vaak tientallen onderwerpen op de agenda van de Politieke Markt. Van een aantal daarvan maken wij met het team van de griffie korte publieksverslagen. Die publiceren we in een wekelijkse e-mailnieuwsbrief en op onze eigen raadspagina in de huis-aan-huiskrant AlmereDezeWeek. U kunt zich voor de wekelijks e-mailnieuwsbrief 'het Raadsnieuws' abonneren.

Raadspreekuur

Een goed idee, een belang of een probleem? Kom praten met raadsleden om te horen hoe u dit het beste aanpakt.

Als er een Politieke Markt is, dan is er, als daar behoefte aan is, ook een raadspreekuur. In het raadspreekuur kunt u in een persoonlijk gesprek met enkele raadsleden bespreken wat u op uw hart heeft.

Aanmelden
Het raadspreekuur zetten we alleen op de agenda als zich een of meer deelnemers hebben gemeld. Na uw aanmelding spreekt de griffie met u af wanneer het gesprek plaats kan vinden. In principe vindt een raadspreekuur plaats op donderdag van 18:00 tot 18:30. Er kunnen maximaal drie gesprekken in de halfuur plaatsvinden.

Waarover?
Zaken die heel geschikt zijn om te bespreken in het raadspreekuur:

 • U hebt een kwestie, maar zoekt nog naar het juiste instrument of middel om dat onder de aandacht te brengen van de gemeenteraad;
 • U hebt een goed idee voor uw buurt, wijk of stadsdeel wat u onder de aandacht wilt brengen van de raad;
 • U bent ontevreden over bepaald beleid Beleid: weten wat je wilt, hoe en wanneer. van de gemeente Almere en u wilt weten wat de gemeenteraad daaraan kan doen.

Waarover niet?
Raadsleden zijn de vertegenwoordigers van de stad, maar geen ambtenaren die u een taak kunt geven of die uw probleem zomaar kunnen oplossen. Het zijn immers gewone (maar gekozen) burgers, net als u. Verwacht dus bijvoorbeeld niet dat de raad met uw buren gaat praten over geluidsoverlast of fout geparkeerde auto's.

Bedenk: u kunt altijd naar het raadspreekuur komen en wij staan u altijd te woord. Maar het is ook altijd mogelijk dat we u laten weten dat we u niet kúnnen helpen, omdat uw vraagstuk gewoon buiten de invloed van de raad valt.

Onderwerpen die niet in het raadspreekuur thuishoren:

 • persoonlijke klachten over iets wat de gemeente Almere wel of niet voor u heeft gedaan;
 • zaken waarover u al met de gemeente Almere in gesprek (of zelfs conflict of juridische procedure) bent.

Openbaar of niet?
Het raadspreekuur is er voor u en u kunt het privé houden. Maar we zijn de Raad van Almere en die doet de dingen zoveel mogelijk openbaar. Dus als u het goed vindt rapporteren we ná het raadspreekuur over de besproken onderwerpen en hoe die worden afgehandeld. Zo hebben andere inwoners er ook wat aan. Maar, we vragen u altijd of u dat goed vindt en nogmaals: u kunt zelf altijd helemaal anoniem blijven. Want het raadspreekuur is uw persoonlijk gesprek met een aantal raadsleden. Eigenlijk net als een spreekuur bij de dokter.

Actualiteitenhalfuur

Raadsleden stellen vragen uit de actualiteit aan het college College = college van B&W , die daarom meteen antwoorden geeft.

Eerder konden raadsleden alleen schriftelijke vragen stellen aan het college. Het college moest daar dan binnen dertig dagen antwoord op geven.

Dat kan sneller.

Raadsleden kunnen een vraag stellen aan een van de portefeuillehouders (=wethouder die over een bepaald onderwerp gaat), die daarop meteen een antwoord geeft. Dat is vooral handig bij actuele onderwerpen.

Niet schrijven, maar praten dus
Omdat de ambtenaren en de portefeuillehouder wel een antwoord moeten kúnnen geven, dienen raadsleden hun vraag uiterlijk 12:00 op dezelfde dag vast schriftelijk in. Dus, wie 's morgens om 11:55 de vraag aan het college stelt, krijgt diezelfde avond tijdens de Politieke Markt antwoord. Echter... komen er meer dan drie vragen vanuit de raad, dan is de tijd te kort. In dat geval kiest het presidium (=het bestuur van de raad) welke vragen aan bod komen.

Interessant voor inwoners
Het actualiteitenhalfuur is er voor de raad. Alleen raadsleden kunnen de vragen stellen. Maar natuurlijk is dit voor inwoners een interessante vergadering, want het gaat altijd over dingen die in de stad gebeuren en die de belangen van inwoners raken. En die dus actueel zijn.


Wilt u weten hoe de raadsleden vergaderen? Kijk dan hier.

Pagina delen: