01-03-2021

Rekenkamer en Ombudsman

 

Bent u niet tevreden over het werk van de gemeente? Dan kunt u het beste een klacht indienen bij de gemeente zelf. Op die manier kan een probleem worden opgelost op de plek waar deze is ontstaan. Komt u er met de gemeente niet uit, kunt u naar de ombudsman. En u kunt naar de rekeningkamer als u twijfels heeft over - of wellicht tips voor - het financiële beleid Beleid: weten wat je wilt, hoe en wanneer. van de gemeente.

De Ombudsman en de Rekenkamer dragen beiden bij aan een beter werkende overheid.

De Ombudsman helpt individuele burgers met klachten. Vanwege de privacy werkt de Ombudsman grotendeels onzichtbaar. Hij rapporteert jaarlijks aan de raad over de klachten die hij heeft behandeld. Hier kunt u alles lezen over de ombudsman.

De Rekenkamer onderzoekt het beleid van de overheid als geheel. De Rekenkamer maakt haar rapporten openbaar, zodat inwoners, politici, ambtenaren en bestuurders weten wat beter kan of juist al goed gaat. Hier vindt u meer informatie over de rekenkamer.

De Ombudsman en Rekenkamer zijn alle twee onafhankelijk. Ze worden voor een vaste periode benoemd door de gemeenteraad. Maar ze besluiten zelfstandig welke thema’s ze oppakken en wat ze hier over zeggen. Hierdoor kunnen ze onafhankelijk kritisch kijken naar het werk van de gemeente en de gemeenteraad.

De Ombudsman en Rekenkamer vullen elkaar aan en werken waar mogelijk samen. Als een inwoner problemen heeft met de overheid gaat hij naar de Ombudsman. Als meer inwoners dezelfde problemen melden, kan het een onderwerp zijn voor de Rekenkamer. Samen laten Ombudsman en Rekenkamer zien hoe de overheid haar werkt doet en hoe individuele burgers dat ervaren.

Vergelijkbare pagina’s
Pagina delen: