15-03-2022

Rollen van de raad

Voorop staat dat de de lokale volksvertegenwoordiger zich met alles mag bemoeien wat de belangen van zijn samenleving aangaat. Maar in het algemeen kent men drie rollen aan de raad toe: vertegenwoordigen, kaders stellen, controleren. Lees hieronder meer.

Het vertegenwoordigen van de inwoners van Almere.

Deze taak kan soms best lastig zijn. Vrijwel elk besluit kent namelijk voor- en tegenstanders. De verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen bieden in sommige gevallen houvast. Maar lang niet altijd. De raadsleden moeten vaak nieuwe afwegingen maken.

Om dat goed te kunnen doen, is het nodig dat de raadsleden weten wat er leeft in de stad. Daarom praten ze veel met inwoners; zowel op bijeenkomsten, via panels maar ook gewoon op straat. Inwoners kunnen ook op eigen initiatief contact opnemen met de raad en actief meedoen met het politieke proces. Super belangrijk dus!

Het stellen van kaders

Dit betekent dat de raad op hoofdlijnen het beleid Beleid: weten wat je wilt, hoe en wanneer. vaststelt. Hij bepaalt wat er nodig is in Almere en hoe de gemeente er over een aantal jaren uit zou moeten zien. Zijn er meer sportvoorzieningen nodig? Hoeveel moet de gemeente nog verder groeien? Moet de gemeente aantrekkelijker worden voor toeristen? Moeten er meer fietspaden komen? Het college College = college van B&W van B en W gaat vervolgens aan de slag met de opdrachten van de raad. Althans, zij hebben de gemeentelijke organisatie om het werk voor hen te doen.


Controleren of het college van B en W haar bestuurstaken goed uitvoert.

De gemeente Almere is een organisatie met meer dan 2.000 ambtenaren. Het college stuurt hen aan en controleert het werk. Maar zij doet dat feitelijk in opdracht van de raad. En de raad controleert daarom op zijn beurt of het college alle plannen die de raad heeft aangenomen naar tevredenheid uitvoert. Dat betekent: of zij dat goed doet én binnen het budget dat daarvoor is begroot. Om goed te kunnen beoordelen of het beleid van het college past binnen de lijnen die de raad heeft uitgezet, moet het college van B en W de raad actief informeren (tijdig, goed en ongevraagd) en verantwoording afleggen aan de raad. Informatieplicht heet dat.

Samen

Dit klinkt allemaal heel formeel en zakelijk. Maar in de praktijk komt het erop neer dat het college, de ambtenaren en de raad prettig samenwerken om gezamenlijk de stad te besturen. Maar nogmaals: de raad is de gemeente niet. Want de raad, dat zijn 'gewoon' gekozen inwoners die namens u in het stadsbestuur zitten.


Kijk hier voor een overzicht van organisatie van de gemeenteraad

Pagina delen: