Toelichting op de profielschets

06-10-2022

Toelichting op de profielschets

De voorzitter vertrouwenscommissie Toon van Dijk spreekt de raad toe.

De voorzitter van de vertrouwenscommissie sprak tijdens de plenaire vergadering onderstaande toelichting uit.

nb. het gesproken woord geldt.

Voorzitter,

Dames en heren leden van de raad, commissaris van de Koning,

Vanavond zal de raad de profielschets voor de burgemeester van Almere vast stellen. Daarmee wordt het de basis voor een belangrijke benoeming. De goede invulling van het ambt van burgemeester van Almere heeft veel gewicht. Gewicht dat nodig is om onze stad, die groeit, mede vorm te geven.

We zijn trots op onze stad. Almere is een stad van ‘doeners’. Een stad die we de komende jaren willen ontwikkelen tot de vijfde stad van Nederland. En jong als we zijn ontbreekt het ons niet aan eigenheid. We zoeken een burgemeester die het gezicht wil zijn van deze stad en staat voor al haar inwoners.

In de afgelopen weken is in een hard gewerkt om tot deze profielschets te komen. Met als basis de ruime inbreng van zowel inwoners, fracties, college College = college van B&W en instellingen uit de stad. Voor ons is het een belangrijk signaal dat ruim 2029 Almeerders de moeite hebben genomen te reageren op onze vraag; om mee te denken. De uitkomst van de enquête is ook bij het raadsvoorstel gevoegd. En het overzicht maakt deel uit van de documentatie voor de sollicitanten. 

De uitkomst van de enquête maakt zichtbaar dat inwoners graag een ‘enthousiaste aanvoerder’ naar Almere zien komen. Iemand die de blik richt op de toekomst, verandering niet schuwt en andere graag betrekt bij plannen. Op de vraag welke eigenschappen inwoners belangrijk vinden aan een nieuwe burgemeester geeft een meerderheid aan dat een burgemeester eerst en vooral burgervader/-moeder is, inwoners hechten aan een informele stijl, een strikt onpartijdig blik en verwachten ze dat een burgemeester stabiliteit brengt. Dit zijn de reactie van onze inwoners op een aantal stellingen die hen is voorgelegd. Als inwoners denken aan de nieuwe burgemeester dan zien ze vooral iemand die: hart voor de stad heeft, oog heeft voor alle inwoners en zichtbaar en benaderbaar is.

Met deze inbreng en die vanuit de fracties, collegeleden, directie, politie, brandweer en justitie en instellingen uit de stad is de voorliggende profielschets geschreven. Natuurlijk wordt veel van onze nieuwe burgemeester gevraagd. Maar wees gerust: in Almere willen we met elkaar de verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst van de stad.

In het burgemeestersambt van Almere is het belangrijk dat diegene ons inspireert en aanmoedigt om meer en beter samen te werken en om vanuit een goede analyse keuzes te maken. We zoeken een echte ambassadeur van de stad die zichtbaar is en uitdraagt wat Almere te bieden heeft. En als burgervader/-moeder het vriendelijke, maar als het nodig is ook strenge gezicht is van een betrouwbaar en resultaatgericht bestuur dat opkomt voor de veiligheid en de orde bewaakt.

Maar voorzitter, als we iets vragen dan is dat Almere voor de nieuwe burgemeester gewoon heel bijzonder is, omdat deze stad dat verdient.

Wij zien uit naar de sollicitanten voor dit ambt. De sollicitanten attendeer ik via deze weg alvast op de mogelijkheid via raadvanalmere.nl/burgemeester aanvullende informatie te vinden over onze stad.

Ten slotte wil ik van deze plek allen die aan de voorbereiding van de tekst een bijdrage hebben geleverd daarvoor hartelijk danken.

Pagina delen: