30-08-2021

Twee websites

Afbeelding van voorpagina van nieuwe vormgeving van website van de raad

U vindt informatie over en van de Raad van Almere op twee verschillende websites. Eentje die onderdeel is van de website van de gemeente Almere. En eentje die helemaal van de raad zelf is, dat is waar u nu op leest.

Een gemeenteraad is sinds de invoering van de Wet dualisering gemeentebestuur een eigen entiteit. Dat betekent dat de raad nog steeds onderdeel van het gemeentebestuur is, maar wel dat het een aparte organisatie is. De medewerkers van de raad (de griffie) zijn geen ambtenaren van de gemeente, ze zijn in dienst van de raad. Gemeente Almere kan betekenen: de Almeerse samenleving. Maar hier bedoelen we met 'gemeente': de gemeentelijke organisatie; het 'stadhuis', de wethouders en ambtenaren. 

Natuurlijk horen de gemeente en de gemeenteraad van Almere wel bij elkaar. Samen werken ze voor en aan de stad en de Almeerse samenleving. Maar de raad is de vertegenwoordiger van de inwoners en daarom écht gescheiden van de gemeentelijke organisatie. Daarom heeft de raad ook een eigen online plek: raadvanalmere.nl.

Op de pagina's van de gemeente (almere.nl) vindt u ook enkele pagina over de Politieke Markt en de invloed op de politiek, maar het meeste vindt u op de eigen site van de raad.

Én er is nóg een online plek waar de activiteiten en geschiedenis van onze raad formeel wordt opgeslagen en bewaard: almere.notubiz.nl. Dat is het raadsinformatiesysteem (RIS), de plek waar u de agenda.

Bent u op zoek naar documenten over de onderwerpen die behandeld worden, dan vindt u die het gemakkelijkst met onze documentwijzer. (dus niet door te zoeken op notubiz)


De inhoud van onze website (raadvanalmere.nl) zijn voor verantwoordelijkheid van de raad zelf. Maar ze worden gevuld en onderhouden door de griffie.

Experiment

Onze eigen website, deze dus, die we ook wel raad-online, raad247 of raadsportaal noemen, heeft best nog een experimenteel karakter. We willen op dit raadsportaal veel meer informatie delen dan wie ook, waar ook en ooit te voren. Ook willen we de soms moeilijk vindbare documenten op het raadsinformatiessysteem (notubiz) gemakkelijker vindbaar maken (documentwijzer). En zichtbaar maken welke politici met welke onderwerpen bezig zijn (wie doet wat) En daarmee inwoners (meer) gelegenheid bieden actief deel te nemen.
Alleen, niemand in Nederland deed dit al eerder, het is nieuw en onbekend terrein en daarom willen we hier in Almere proefondervindelijk proberen om de inwoners beter van dienst te zijn. Het zou mooi zijn als u ons daarbij helpt. Laat weten wat u ziet en vindt en help ons dit nieuwe instrument zo goed mogelijk voor de inwoners door te ontwikkelen.

RIS: Vergaderinformatie en archief

Het werk en de geschiedenis van de raad moet openbaar zijn en moet ook worden bewaard (volgens de archiefwet). Alle gemeenteraden in Nederland voldoen aan die wettelijke verplichting door gebruik te maken van daarin gespecialiseerde bedrijven. Onze vergaderinformatie, de documenten en de geschiedenis worden sinds 2002 door de griffie geplaatst op almere.notubiz.nl. Door de invoering van het dualisme werd de raad in 2002 namelijk zelf verantwoordelijk hiervoor.
Voor de oudere gegevens is de gemeente verantwoordelijk en die worden bewaard bij Stadsarchief Almere (tot 1994) of in de archieven van de gemeente Almere (1994-2002).

Pagina delen: