Vergaderstructuur Politieke Markt

17-03-2022

Vergaderstructuur Politieke Markt

Almere heeft geen commissievergaderingen op verschillende dagen in de week, zoals andere gemeenten dat wel hebben. In Almere zijn er carrouselvergaderingen op donderdag. De besluiten nemen de raadsleden tijdens de plenaire vergadering. U kunt bij beide vergaderingen gewooon aanwezig zijn.

1 Carrousel

Vanaf 19:00 zijn er op de tweede verdieping van het stadhuis tegelijkertijd in vier zalen korte vergaderingen. In elke vergadering komt één onderwerp aan bod. De carrousel duurt in het algemeen 21:00. Dus per zaal kunnen op zo’n avond een aantal onderwerpen voorbij komen. Voordeel van de carrousel is dat inwoners (en insprekers) heel precies weten wanneer een onderwerp aan de beurt komt.

Raadsleden bespreken tijdens deze vergaderingen de actuele de onderwerpen. Een voorzitter leidt de vergadering. Die voorzitter is een raadslid, die voor deze functie zijn politieke mening opschort en dus neutraal voorzit. De raadsleden die carrouselvoorzitters zijn, worden hiervoor speciaal getraind en ondersteund.

2 Plenaire vergadering; vergadering waar iedereen bij is

De plenaire vergadering is de vergadering die u wellicht kent als de traditionele 'gemeenteraadsvergadering'. Deze start meestal een half uur nadat de carrousel is afgerond.

Omdat ze de onderwerpen waarover ze moeten besluiten in de carrousel al inhoudelijk en politiek hebben besproken, doen de raadsleden dat in de plenaire vergadering niet nog een keer. Een onderwerp komt dan ook pas in deze vergadering aan de orde op het moment dat de raadsleden het erover een zijn dat het in de carrousel voldoende besproken is. De plenaire vergadering is echt bedoeld voor het nemen van besluiten. Maar......

Debat
Wel zijn er soms debatten in deze vergadering. Raadsleden willen met andere raadsleden of met een wethouder debatteren om de politieke motivatie duidelijker te krijgen. En natuurlijk, om andere raadsleden te bewegen een ander standpunt in te nemen.

Kortom, in de plenaire vergadering vinden alleen debatten plaats (lang niet elke week) en wordt er over de voorstellen gestemd (wel vrijwel elke keer). De plenaire vergaderingen van de Raad van Almere duren meestal niet lang en zijn niet saai, maar je moet wel erg goed opletten, want de besluiten worden razendsnel genomen.

Wilt u erbij zijn?
Zowel de carrousel als de plenaire vergaderingen zijn openbaar en u kunt gewoon binnenlopen, een servicemedewerkers wijst u de weg. Wat waar besproken wordt en hoe laat, dat kunt u lezen: in de krant, op de site, op een scherm in de centrale ruimte én op bordjes naast de ingang van de vergaderkamers. En natuurlijk op het raadsinformatiesysteem: almere.notubiz.nl

De 'wandelgangen'
Dit is echt een kwaliteit van onze Politieke Markt. Het ontmoeten en het informele contact. Dit is ons fameuze 'tussendoortje', want tussen de vergaderingen door, kunt u in de ruimte rondom de vergaderkamers in gesprek gaan met raadsleden, fractie-assistenten, wethouders en voorlichters en met pers en ander publiek. Het is heel laagdrempelig. Handig om te lobbyen, te netwerken of een idee te krijgen hoe de ander over iets denkt. En, heel belangrijk, uw mening te laten horen. Het komt heel vaak voor dat ná een vergadering in de wandelgangen een gesprek tussen politici en inwoners nog een tijdje doorgaat.
Overigens is er ook na afloop van de Politieke Markt een ontmoetingsmoment met iets te drinken in de centrale ontmoetingsruimte.

De griffie helpt
Wilt u als bewoner(sgroep), vereniging van eigenaren, of als organisatie inspreken tijdens de Politieke Markt? Heeft u een vraag of hulp nodig bij het vinden van de juiste informatie? Wilt u een tentoonstelling organiseren? Kunt u geen stukken vinden in ons raadsinformatiesysteem? Neem dan gerust contact op met de griffie via raadsgriffie@almere.nl. De griffie helpt u graag.

Bekijk altijd de actuele agenda voordat u komt. Deze vindt u hier.

Om de vergadering goed te laten lopen, zijn er regels.  Van zowel bezoekers als raadsleden verwachten we dat ze zich hieraan houden. Hier vindt u de belangrijkste.