Agendawijzer

Anders monitoren in het sociaal domein

Geschreven op: 27-06-2023 | Laatst bewerkt op: 27-06-2023 | Status onderwerp: afgerond

stick figure met microfoon

Een serie podcasts over samenwerken in het sociaal domein.

Sinds 2015 zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor de jeugdzorg, werk en inkomen en zorg voor langdurig zieken en ouderen. De gedachte is dat het makkelijker is om lokaal zorg en hulp te organiseren voor inwoners. Door deze verandering is het sociaal domein een groot en belangrijk dossier geworden voor raadsleden, college en ambtenaren. Complexe regelgeving, financiering en beleid vragen namelijk nogal wat kennis en inzicht van een raadslid.

Wat vind jij van belang in het sociaal domein? Waar ligt voor jou de ruimte om keuzes te maken? In deze podcastreeks willen we raadsleden hier meer inzicht in geven. Welke kennis is relevant? Hoe ontwikkel je een visie op het sociaal domein? Hoe geef je sturing als raadslid? En waar je informatie vandaan? Welke puzzel leg je, zodat je keuzes kunt maken die passen binnen de standpunten van jouw partij?

In deze podcast gaan we in gesprek met Seun en Saptarsi van de Nationale Jeugdraad. De vraag die centraal staat: hoe zet je als raadslid de kennis en behoeften van jongeren slim in?
Voor het traject Anders monitoren in het sociaal domein produceren wij regelmatig nieuwe podcasts. Met onderwerpen specifiek voor raadsleden, maar zeker ook interessant voor alle anderen die samenwerken binnen het sociaal domein.

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Zorg en welzijn, gezondheid, maatschappelijke ondersteuning
Tags: podcast
Raadsnummer :