20-02-2020

Presidium

Afbeelding:Foto van het presidium in vergadering

De gemeenteraad benoemt uit zijn midden een aantal raadsleden die het presidium vormen. Het presidium kunt u zien als het dagelijks bestuur van de raad.

In veel andere gemeenten heet het presidium ook wel agendacommissie, omdat het vaststellen van de agenda een van de belangrijke taken is. Maar in Almere heeft het presidium een grotere rol. Zo toetst het presidium hier bijvoorbeeld of de vergaderstukken goed genoeg zijn om te bespreken.

Belangrijk is dat zowel coalitie als oppositie er in zitten. Fractievoorzitters kunnen niet in het presidium deelnemen.

Elke week, als er een Politieke Markt is, komt het presidium één uur eerder bijeen om over de agenda, de voorbereidde onderwerpen en andere zaken praten en te besluiten. De voorbereiding (het werk) daarvoor wordt door de raadsadviseurs en de griffier van de raadsgriffie gedaan, maar het zijn dus wel uw 'gekozen burgers' die de besluiten nemen.

Eén week vooraf

Hou er dus rekening mee dat het presidium op de donderdagavond de agenda vaststelt voor de vólgende Politieke Markt, die dus al één week later is.

Wie zit er in het presidium?

De leden van het presidium zijn raadsleden. De leden en de voorzitter worden door de raad gekozen. Raadslid Willem Boutkan is de huidige voorzitter. Presidiumleden doen het presidiumwerk naast hun raadswerk. Maar hun werk als presidiumlid is niet politiek gemotiveerd, ze hebben een neutrale rol. We laten daarom in dit rijtje hun politieke partij gewoon weg.

Willem Boutkan

Raadslid

Esther Hagelaar

Raadslid

Leida Höhle

Raadslid

Mark de Kuster

Raadslid

Suzanne van de Laar - Majoor

Raadslid

Adviseurs van het presidium

De leden van het presidium zijn (meestal) geen bestuurskundigen, juristen of organisatieadviseurs. Het zijn raadsleden, die het naast hun raadswerk doen en vaak ook nog een baan hebben. Daarom krijgen ze advies en goede ondersteuning. Griffier Gert Jan Broer is secretaris van het presidium en hij is de voornaamste adviseur van de presidiumleden. Ook de burgemeester is als adviseur betrokken bij het presidium.

Wilt u de agenda en besluiten van het presidium bekijken? Kijk dan in het raadsinformatiesysteem.
De rol van het presidium is beschreven in ons reglement van orde.

Pagina delen:
Tags: presidium