Presidium

Afbeelding:Presidium

De gemeenteraad benoemt uit zijn midden een aantal raadsleden die het presidium vormen. Het presidium kunt u zien als het dagelijks bestuur van de raad.

In de gemeenteraad van Almere is er een groep raadsleden die samen het 'presidium' vormen. Dit kun je zien als een soort kleine groep binnen de gemeenteraad die elke dag beslissingen neemt over hoe de raad werkt.

Wat doet het presidium?

In veel steden heeft het presidium vooral als taak om te bepalen waarover de gemeenteraad gaat praten (de agenda). Maar in Almere doet het presidium meer. Ze controleren bijvoorbeeld of de documenten waarover gepraat gaat worden, duidelijk en volledig zijn.

Elke week, voordat de Politieke Markt (de vergaderingen van de gemeenteraad) begint, komt het presidium een uur eerder samen. Ze praten dan over de agenda en andere belangrijke zaken. Het presidium beslist dan over de agenda voor de Politieke Markt van de week daarop. De voorbereidingen worden gedaan door de griffie, maar de beslissingen worden genomen door de raadsleden in het presidium. De burgemeester neemt als adviseur deel aan het presidium.

De leden zijn normale raadsleden en worden door de gemeenteraad gekozen. Deze leden van het presidium doen hun werk inaast hun normale taken als raadslid en dit werk is niet politiek gekleurd. Esther Hagelaar is op dit moment de voorzitter.

Meer informatie

Wil je meer weten over de agenda en beslissingen van het presidium? Kijk dan in het raadsinformatiesysteem. Je kunt ook meer lezen over de rol van het presidium in ons reglement van orde.

Pagina delen:
Tags: presidium