Raadsleden

77 inwoners van Almere zijn voor u actief in het stadsbestuur. 45 raadsleden en 32 fractieassistenten. Hieronder ziet u welke raadsleden u op dit moment vertegenwoordigen. De raadsleden staan op alfabetische volgorde van hun achternaam. Elk van hen heeft een eigen profielpagina. Daar leest u wie ze zijn en waar ze zich sterk voor maken.

  • Nevenfuncties raadsleden: Raadsleden en burgerraadsleden zijn in het kader van integriteit verplicht om alle functies die zij naast het raadslidmaatschap uitoefenen te melden bij de griffie.
  • Geschenkenregister: In dit register ziet u een overzicht van de geschenken en giften die raadsleden uit hoofde van hun functie hebben ontvangen.
  • Almere bestuurd: Almere bestuurd geeft een historisch overzicht van alle gemeentelijke verkiezingen, de samenstelling van gemeentebestuur en gemeenteraad en van alle raadsleden.

 

Spencer Alberg

Raadslid

Ellen van de Baan

Raadslid

Marcel Bakker

Raadslid

Martine van Bemmel

Raadslid

Koen Bokhorst

Raadslid

Jan Bouwma

Raadslid

Hassan Buyatui

Fractievoorzitter

Hans van Dijk

Fractievoorzitter

Eibert Draisma

Raadslid

René Eekhuis

Fractievoorzitter

Hans Everhard

Fractievoorzitter

Frank Fesevur

Raadslid

Brent Hadderingh

Fractievoorzitter

Esther Hagelaar

Raadslid

Efraim Hart

Raadslid

Lesley van Hilten

Fractievoorzitter

Jules Hiraki

Raadslid

Jordy Hulzebos

Raadslid

Leida Höhle

Raadslid

Anouk de Jonge

Raadslid

Ruud de Jonge

Raadslid

Marco de Kat

Raadslid

Willem Knemeijer

Raadslid

Julien van der Kolk

Raadslid

Suzanne van de Laar - Majoor

Raadslid

Ayla Lokhorst

Raadslid

Jurgen Morgenstond

Raadslid

Nienke Nieuwenhuizen

Fractievoorzitter

Shadi Nikshomar

Fractievoorzitter

Elian van Nunen

Fractievoorzitter

Aileen Oostveen

Raadslid

Georgine Panhuijsen

Fractievoorzitter

Karine de Potter

Raadslid

Martine Puhl

Raadslid

Annette Raijer

Fractievoorzitter

Marc van Rooij

Fractievoorzitter

Kees Sanderse

Raadslid

Aya Selman

Fractievoorzitter

Arnold Slot

Raadslid

Meke Smeulders

Fractievoorzitter

Roelienke van der Snoek - Koning

Raadslid

Jaap Steenkamer

Fractievoorzitter

Ton Theunis

Fractievoorzitter

Erik Theunissen

Raadslid

Marjolijn Veenstra

Fractievoorzitter

David de Vreede

Raadslid

Gladys Wielingen

Raadslid

Kjell van Wijlandt

Raadslid

Jenny Zerfowski

Raadslid

 

Pagina delen: