25-10-2021

Griffie

Afbeelding:Griffie in de raadzaal

De raad is de gemeente niet. Dat klinkt een beetje raar, maar toch is het zo. Dat heeft te maken met de scheiding die er is tussen bestuur en volksvertegenwoordiging. Het bestuur is het College College = college van B&W van B&W en de gemeente Almere (de organisatie. De gekozen volksvertegenwoordiging, dat is de raad. Beide bestuursorganen hebben eigen ondersteuning.

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft als taak om besluiten voor te bereiden en uit te voeren. Zij doet dat met de 'gemeente', de organisatie met alle gemeenteambtenaren. In zo'n grote stad als Almere zijn dat er meer dan 2.000.

Maar de gemeenteraad heeft eigen ondersteuners: de griffie. Daar werken zo'n 13 ambtenaren. Raadsleden hebben die ondersteuning hard nodig, want de meesten hebben een baan en doen hun raadswerk erbij. Om alles op rolletjes te laten verlopen, helpt en adviseert de raadsgriffie hen. De griffiemedewerkers werken dus niet voor de gemeente, maar voor de gemeenteraad.

Maar natuurlijk werken de ambtenaren van het college en de raad wel goed samen. Voor de stad.

Ook als inwoner kunt u bij de griffie terecht. Dat kan als u vragen heeft over het werk van de gemeenteraad of met een raadslid wilt praten. En ook als u vergaderstukken of andere informatie zoekt, helpen we u graag.

Zo kunt u contact opnemen met de griffie.

Hier staat meer informatie over de taken van de griffier en de griffie.

Dit is het team van de griffie in Almere:

Gert-Jan Broer

Griffier

Linda Baan

Raadsadviseur

Ojanne de Vries

Regio raadsadviseur

Jeffrey Koppelaar

Raadsondersteuning

Lies-Anne Kramer

Raadsondersteuning

Annemiek Langius

Raadsadviseur

Nadine Middelkoop

Raadsondersteuning en secretariaat

Thy Nguyen

Raadsadviseur

Jouke Posthumus

Raadsadviseur

Henk Riepma

Raadsadviseur

Robert-Jan Ritsema

Raadsadviseur

Wijnanda Schonewille-Schouten

Raadsadviseur

Vincent Stevens

Raadsondersteuner

Willem van Beurden

Communicatieadviseur

Pagina delen: