College van burgemeester en wethouders

17-03-2022

College van burgemeester en wethouders

Het college College = college van B&W van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente.  Net als de raad en de burgemeester heeft het college een eigen verantwoordelijkheid. Hier lees je wat de taken van het college zijn.

Dagelijks bestuur


Het college van B en W vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college voert het beleid Beleid: weten wat je wilt, hoe en wanneer. van de raad uit. De burgemeester is de voorzitter van het college van B en W. Het aantal wethouders is net als het aantal raadsleden afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente: minimaal twee en maximaal negen. Almere heeft 6 wethouders.

Het gemeentebeleid is een zaak van het college als geheel. Dat noemen we collegiaal bestuur. Burgemeester en wethouders beslissen bij meerderheid van stemmen. De vergaderingen van het college zijn niet openbaar.

Het college zorgt voor de voorbereiding van zaken waarover de raad beslist en voor de uitvoering van raadsbesluiten.

Ook heeft het college allerlei bestuursbevoegdheden op grond van de Gemeentewet (hierin staat wat de rijksoverheid bij de gemeenten heeft neergelegd) en allerlei andere wetten en regelingen. Bijvoorbeeld de uitvoering van de Participatiewet en de toepassing van de Wet milieubeheer.

Een aantal voorbeelden van de taken van het college die in de Gemeentewet staan, zijn:

  • zorg voor de ambtelijke organisatie (met uitzondering van de griffie);
  • benoemen, schorsen en ontslaan van ambtenaren;
  • aangaan van contracten, grondtransacties en andere privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente;
  • vaststellen van jaarmarkten en marktdagen.

De Raad van Almere en het college van B&W werken goed samen, maar zijn twee verschillende dingen. De raad is de volksvertegenwoordiging, het college is de 'gemeente Almere' en daarmee bedoelen we niet de stad, maar de gemeentelijke organisatie. Die heeft uiteraard een eigen website met daarop de meest actuele informatie over het college: https://www.almere.nl/bestuur/college-van-b-en-w.

Zoek je contact met het college van B&W, dan moet je dus niet bij de raad zijn, maar bij de gemeente Almere: https://www.almere.nl/contact.

Pagina delen:
Tags: bestuur