08-06-2021

Rekenkamer

Afbeelding:Foto van dr. Scott Douglas, de directeur van de Rekenkamer Almere

De rekenkamer gaat over de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentebestuur. In onderzoeken beantwoordt de rekenkamer de vraag of het geld van de gemeente zinnig, zuinig en zorgvuldig is besteed. De rekenkamer brengt voor de raad en de inwoners in beeld hoe zaken in de gemeenten worden uitgevoerd.

De rekenkamer is onafhankelijk. Ze bepaalt zelf welke onderwerpen ze onderzoekt en ze heeft vergaande bevoegdheden om informatie te verzamelen. Onderzoeken kunnen gaan over uiteenlopende onderwerpen, van stadsreiniging tot jeugdhulp, van parkeerbeleid tot paspoortafgifte.

De rekenkamer maakt al haar onderzoeken openbaar en biedt deze aan in de gemeenteraad. De onderzoeken moeten helder maken wat niet goed loopt bij de gemeente, zodat het beleid Beleid: weten wat je wilt, hoe en wanneer. verbeterd kan worden. En ze maken ook zichtbaar wat goed gaat, zodat het beleid waar Almere beter van wordt, doorgezet kan worden

Het programma van de Rekenkamer en de rapporten vindt u vanaf deze pagina.

Directeur

De rekenkamer heeft een onafhankelijk directeur die zelfstandig het onderzoek doet. Dit is de heer dr. Scott Douglas. Hij is beëdigd door de burgemeester als directeur rekenkamer. Scott Douglas is een bestuurskundige aan de Universiteit Utrecht. Zo onderzocht hij eerder de aanpak van radicalisering in Arnhem en de jeugdbescherming in Amsterdam.

Uw inbreng

Actuele ontwikkelingen kunnen aanleiding zijn tot aanpassing van het programma. U kunt daaraan bijdragen door van u te laten horen. Welk beleid zou een keer onder de loep moeten worden genomen? Waar kan nog geld worden bespaard? Waar houdt de overheid zich niet aan de eigen regels? Op welke thema doet de overheid het erg goed of zou ze het juist slimmer kunnen doen?

Alle suggesties zijn welkom op rekenkamer@almere.nl.

Nevenfuncties

De nevenfuncties van de directeur van de rekenkamer dr. Scott Douglas zijn openbaar.

  • Universitair hoofddocent, Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Universiteit Utrecht (bezoldigd).
  • Co-coördinator onderzoekshub,  Security in Open Societies, Universiteit Utrecht (valt binnen aanstelling UU).
  • Co-voorzitter, permanent study group on Performance in The Public Sector, European Group for Public Administration (onbezoldigd).
  • Hoofdredacteur, The Collaborative Governance Case Database (onbezoldigd).
  • Lid curriculumcommissie, Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering (onbezoldigd).
  • Bestuurlid van de Vereniging voor Bestuurskunde (onbezoldigd).

Vergelijkbare pagina’s
Pagina delen: