Invloed

Als inwoner heeft u veel mogelijkheden om invloed uit te oefenen. Of u nu een brief naar de raad stuurt, een petitie indient, of inspreekt tijdens een raadsvergadering, uw mening doet er toe. We begrijpen dat het soms lastig kan zijn om te weten hoe u het beste uw stem kunt laten horen. Of dat er misschien bepaalde drempels zijn om de stap te nemen. Daarom staan de medewerkers van de griffie altijd klaar om u hierin te begeleiden en te adviseren. Kijk hiervoor bij contact. Op de volgende manieren kunt u invloed uitoefenen:

Contact met een raadslid
Iedereen heeft de mogelijkheid om contact op te nemen met een gemeenteraadslid, of het nu via telefoon, e-mail is of door een afspraak te plannen. Raadsleden denken graag met u mee over uw vraagstuk of probleem. U kunt ook met hen onderwerpen bespreken die op de agenda van de gemeenteraad staan. Raadsleden

Mail of brief sturen
U kunt de gemeenteraad altijd een mail of brief sturen. Bijvoorbeeld met uw mening over onderwerpen die op de agenda staan. Of om aandacht voor andere onderwerpen of problemen te vragen. De griffie zorgt ervoor dat uw brief of mail bij alle 45 raadsleden terecht komt. U stuurt een brief of e-mail gericht naar raadsgriffie@almere.nl. Zet er duidelijk in dat het een 'brief aan de raad' is. U krijgt een ontvangstbevestiging en uw brief/mail wordt gepubliceerd op het raadsinformatiesysteem (Almere.notubiz.nl) en daarmee zichtbaar voor iedereen. Uw naam en adres maken we onzichtbaar.

Inspreken tijdens een raadsvergadering
U kan tijdens een vergadering van de gemeenteraad uw mening geven over een onderwerp waarover gesproken wordt. Door te spreken laat u raadsleden weten hoe u denkt over het onderwerp. U kunt uw boodschap of verhaal dus rechtstreeks aan de raad kwijt, en aan alle kijkers die de uitzending volgen (of terugkijken). U zult merken dat u van de raadsleden ook echt de aandacht krijgt. Aansluitend aan het inspreken, krijgen de raadsleden gelegenheid om u vragen te stellen over uw bijdrage.

  • U kunt alleen inspreken over onderwerpen die op de agenda staan. Op het vergaderschema (Almere.notubiz.nl) kunt u zien wanneer de vergaderingen plaatsvinden en welke onderwerpen behandeld worden.
  • U heeft als inspreker maximaal 5 minuten spreektijd. Bij meer dan 6 insprekers wordt de spreektijd verdeeld en dus korter. 
  • De vergaderingen worden live uitgezonden en na afloop van de vergadering online gepubliceerd (Almere.notubiz.nl). 
  • U dient zich van tevoren aan te melden, namelijk vóór 12:00 uur op de dag van de vergadering. U hoeft niet van tevoren aan te geven wat u wilt gaan zeggen. Aanmelden kan via raadsgriffie@almere.nl of 036 539 9995.
  • Bekijk ook: tips voor inspreken.

Het raadspreekuur
Voorafgaand aan de raadsvergaderingen is er de mogelijkheid om in een persoonlijk gesprek met enkele raadsleden te bespreken wat u op uw hart heeft. De raadsleden kunnen u tips geven over hoe u iets kunt aanpakken. We organiseren het raadsspreekuur alleen als iemand zich heeft aangemeld. U hoeft geen uitgebreid verzoek te sturen, het is genoeg om tijdig aan de griffie te laten weten dat u wilt komen. Het raadspreekuur is bedoeld voor onderwerpen die nog niet geagendeerd zijn.

Een petitie
Een petitie is een algemeen verzoek van één of meer inwoners aan de raad. Er is geen minimum aantal handtekeningen nodig. U kunt een petitie indienen in elke vorm die u wilt. De meeste petities worden online gedaan via petities.nl. Als u wilt weten hoe het precies werkt. Bel of mail dan met de medewerkers van de griffie. Het bestuur van de raad kijkt bij elke petitie of er aanleiding is het onderwerp meteen op de agenda van de raad te zetten en bepaalt ook u hoe de petitie kunt overhandigen. 

Burgeractiviteit of burgerinitiatief 

Met een burgeractiviteit kunt u, samen met de handtekening van minimaal 50 mede-inwoners, een onderwerp op de agenda van de raad plaatsen. Wilt u nog een stap verder gaan? Dan is er het burgerinitiatief. Hierbij kunt u met 150 handtekeningen niet alleen een onderwerp op de agenda zetten, maar ook zorgen dat de raad er een besluit over neemt. Bij een burgerinitiatief gaat het om een plan of idee. Dit hoeft niet tot in de puntjes uitgewerkt te zijn, maar er moet wel iets concreets zijn waarover besloten kan worden. Voor beide mogelijkheden zijn er richtlijnen. Aarzel niet om hierover contact op te nemen met de medewerkers van de griffie. 

Tentoonstelling

Heeft u een idee, dan kunt u dat tijdens de Politieke Markt in een tentoonstelling laten zien. U richt een ‘kraampje’ in, of u zet posters neer. Met folders of flyers en andere materialen informeert u iedereen die naar de Politieke Markt komt. Met uw aanwezigheid trekt u de aandacht van de raadsleden en iedereen die op de Politieke Markt is. 

Ombudsman
U kunt naar de ombudsman als u zich niet goed behandeld voelt, ontevreden bent over de afhandeling van een klacht of vindt dat u oneerlijk behandeld bent door de gemeente. De gemeente kan dan een wethouder, de burgemeester, de gemeenteraad of een ambtenaar zijn. Let op: Als u een klacht over de gemeente heeft moet u die eerst bij de gemeente zelf indienen. Bent u niet tevreden met het antwoord van de gemeente, of heeft u na zes weken nog geen antwoord ontvangen? Dan kunt u een klacht bij ons indienen. Meer informatie over de ombudsman vindt u hier.

Woo-verzoek
Bent u op zoek naar specifieke informatie die in het bezit is van de Gemeenteraad van Almere en niet direct beschikbaar of openbaar is via onze reguliere publicatiekanalen? Dan kunt u een Woo-verzoek indienen bij de gemeenteraad. Uw verzoek dient schriftelijk te worden ingediend. Dit kan per post of via e-mail. Vermeld duidelijk dat het een Woo-verzoek betreft en richt het aan de Gemeenteraad van Almere. Geef zo specifiek mogelijk aan welke informatie u zoekt. Voor meer informatie over het indienen van een Woo-verzoek en de bijbehorende procedure, kunt u contact opnemen met de griffie.

 

Aanmelden nieuwsbrief

Vergelijkbare pagina’s
Pagina delen:
Tags: meedoen