Agendawijzer

Domus

Geschreven op: 10-03-2023 | Laatst bewerkt op: 30-03-2023 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding van een domus webpagina

9 maart, eerst een debat, nu twee moties Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. .

23 maart 2023, Plenaire vergadering, besluiten.

Er hoefde over nog maar één motie gestemd te worden. Die werd verworpen.

  • Motie : Heroverweging genomen besluit Domus (23055.001) VERWORPEN 12/29
    (een raadslid stemde niet mee wegens persoonlijke betrokkenheid)

Hiermee komt een eind aan de bespreking van dit onderwerp in de raad. Het college heeft aangegeven met inwoners in gesprek te willen blijven over de inpassing van Domus op deze locatie.

Op 23 februari debatteerde de raad tijdens de plenaire vergadering over Domus. Verschillende inwoners spraken daarbij in. Niet alle raadsleden waren tevreden met de uitkomst van het debat en kondigden daarom moties aan. Die besprak de raad vanavond.

De eerste motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. stelt voor om de verplaatsing van Domus naar Almere Poort te heroverwegen. Deze motie kon echter op weinig steun rekenen. Dit is nu eenmaal de beste locatie volgens het college College = college van B&W en veel raadsleden zijn het daarmee eens. Daardoor ging het gesprek vooral over de zorgen van bewoners. Hoe luisteren we goed? En hoe nemen we de zorgen weg? De wethouder wil de komende tijd het gesprek met de bewoners aangaan. Daarom zal zij veel in Almere Poort te vinden zijn.

De tweede motie over het belang van een veiligheidsplan werd ingetrokken. Veel raadsleden zagen geen toegevoegde waarde, omdat eerder al werd ingestemd met een vergelijkbare motie. Later dit jaar besluit de raad over de vergunningsaanvraag voor Domus. Dan deelt het college ook de basis voor het veiligheid- en communicatieplan.

De raad stemt op 23 maart over de motie om de verplaatsing van Domus te heroverwegen.

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.