Agendawijzer

11-01-2023

Oosterwold, plan van aanpak riolering

Foto van rioleringsbuizen

De eerste stap om riolering aan te leggen in Oosterwold.

Meerdere raadsleden willen dat er een onderzoek komt naar de rioleringsproblemen in Oosterwold. Waarom zijn bepaalde keuzes gemaakt? Was de kwaliteit van alle informatie wel voldoende? En welke rol hebben ambtenaren, college, raad en anderen hierbij gespeeld? De raadsleden willen dat een extern bureau dit gaat onderzoeken. Want ze willen leren van de gemaakte fouten.

Leren van je fouten is altijd goed, maar toch maken sommigen zich zorgen. Want een onderzoek kost tijd. En dat kan vertraging opleveren bij het oplossen van de huidige problemen. Terwijl die juist zo snel mogelijk aangepakt moeten worden. Ook vinden sommige raadsleden de vragen nog te breed geformuleerd.

De indieners luisterden goed en passen daarom hun motie aan. Door de uitgebreide discussie was er geen tijd meer om de tweede motie te bespreken. Deze motie over duurzame stroomopwekking wordt daarom op 9 februari besproken.

Waar gaat het over?

De (niet aanwezige) riolering in Oosterwold blijft de gemoederen bezig houden. Nadat het college College = college van B&W eerder dit jaar een raadsbrief stuurde om te melden dat de gemeente fase 1a van Oosterwold volledig gaat rioleren, kreeg het college zelf een brief van de Gedeputeerde Staten van de provincie met de mededeling dat de gemeente onder toezicht wordt gesteld. Deze ondertoezichtstelling komt omdat de gemeente haar zorgplicht voor het stedelijk afvalwater onvoldoende heeft ingevuld. De provincie vraagt om een plan van aanpak waarin de gemeente aangeeft hoe zij deze zorgplicht gaat invullen, hoe de fasering eruit gaat zien en welke maatregelen er in de tussenliggende periode worden genomen om het milieu te beschermen.

Een raadslid wilde het onderwerp weer op de agenda van de raad hebben en diende een agendavoorstel in. Tijdens de bespreking van dit agendavoorstel op 13 oktober 2022 legde de portefeuillehouder uit hoe de situatie is ontstaan en hoe zij invulling gaan geven aan het verzoek van de provincie. De portefeuillehouder kondigde vier raadsvoorstellen aan zodat de raad stap voor stap kan bepalen hoe de gemeente haar zorgplicht voor het stedelijk afvalwater gaat invullen.

Het eerste van die vier raadsvoorstellen is er nu. Daarin vraagt het college aan de raad om geld beschikbaar te stellen voor het maken van een plan van aanpak om het hoofdriool en de kavelwegriolering aan te leggen en om de benodigde overbruggingsmaatregelen te kunnen financieren tot de definitieve plannen er zijn. Pas later dit jaar wordt een besluit gevraagd over het totaal aan investeringen, kosten en dekking van de aanleg, naar schatting zo’n € 60 miljoen. Waarbij wordt opgemerkt dat nog niet alle kosten in beeld zijn, het totaalbedrag kan dus nog hoger worden.

U vindt de stukken in onze documentwijzer.

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=voorbereidingskrediet%20oosterwold&sort=date_desc

Eerder sprak de raad een aantal keren over in het najaar van 2022.

(U kunt de zoekuitkomsten gemakkelijk zelf aanpassen met de knoppen onder de zoekbalk of door de zoektermen aan te passen)

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.