Wikioverzicht

17-03-2022

Presidium

Het Presidium is het dagelijks bestuur van de gemeenteraad.
 Het bestaat uit vijf voorgedragen raadsleden (uit verschillende fracties van zowel coalitie als oppositie), met de griffier en burgemeester als adviseurs. Het presidium beslist over tal van zaken, toetst de stukken op 'bespreekrijpheid' en stelt wekelijks de agenda van de Politieke Markt vast.
Wikipagina delen: