Wikioverzicht

30-09-2022

Stembriefjes

Bij het stemmen over personen worden stembriefjes Bij het stemmen over personen worden stembriefjes gebruikt, zodat niet gezien kan worden wie vóór en wie tégen stemt. gebruikt, zodat niet gezien kan worden wie vóór en wie tégen stemt.

In de wet staat dat raadsleden 'zonder last' moeten kunnen stemmen. Wanneer dat over zaken gaat (zoals raadsvoorstellen), dan mag iedereen zien wie er vóór en tegen zijn. Maar als er over mensen gestemd moet worden, dan gebeurt dat schriftelijk. Dat is anoniem én het is onzichtbaar wie voor of tegen stemt.

Als in de raad over personen gestemd moet worden, is het van belang dat de personen waarover dat gaat niet in hun persoonlijke levenssfeer geschaad worden. Ook wil je vermijden dat bekend wordt wie er voor of tegen iemand heeft gestemd, omdat dat (toekomstige) samenwerkingsrelaties kan beïnvloeden.

Schriftelijk stemmen gaat in Almere daarom met voorbedrukte stembriefjes. Daarop staan vakjes voor vóór en tegen en er kan ook een naam op staan. Voor de stemming worden de stembriefjes uitgedeeld, de raadsleden maken daarop hun keuze kenbaar en vouwen het briefje dicht. Meteen daarna worden de briefjes in een glazen vaas opgehaald.

Deze procedure sluit overigens niet uit dat keuzes tóch zichtbaar worden als een raadslid heel opzichtig het briefje invult. Het is dus vooral de verantwoordelijkheid van de raadsleden zelf om de stemming vertrouwelijk te houden.

Tijdens dezelfde vergadering wordt een uit de raad benoemde commissie van drie raadsleden gevormd. Die telt de uitgebrachte stemmen en maakt de uitslag bekend.

 

Wikipagina delen: