Raadswijzer (wie)

Albert Waninge

GroenLinks

Personalia

Albert Waninge

Contactgegevens:

awaninge@almere.nl

Portefeuille:

  • Duurzaamheid, ecologie, dierenwelzijn
  • Omgeving, omgevingswet, openbare ruimte, stadsbeheer (onderhoud en verbetering)
  • Politiek, bestuur, democratie en participatie
  • Samenwerkingen regionaal en internationaal
  • Stadsontwikkeling (ontwikkeling en vernieuwing)
  • Verkeer en vervoer, bereikbaarheid
  • Wonen, leefbaarheid

Functie:

  • Gemeenteraad 2018-2022 - Fractieassistent - GroenLinks
  • Gemeenteraad 2022-2026 - Fractieassistent - GroenLinks

Even voorstellen

Mijn naam is Albert Waninge en ik wil graag in de raad een bijdrage leveren aan een groen en gezond Almere.

De inrichting van de stad is erg belangrijk voor de grote uitdagingen van nu: klimaatverandering en welvaartsziekten. Almere heeft met haar veilige infrastructuur en sterke groenblauwe raamwerk heeft een positie die we moeten koesteren. Ik hoop bij te kunnen dragen aan een groeiende stad, waarbij zowel de nieuwe als de bestaande delen van de stad een groen en natuurinclusief karakter hebben. De stad wordt zo ingericht dat fietsers veilig en snel overal kunnen komen. Hierbij moet niet alleen aan forenzen gedacht worden, vooral kinderen moeten veilig naar school kunnen fietsen.

Ook de circulaire economie vind ik erg interessant. We moeten daarbij verder kijken dan alleen recycling: de vervuiling van de omgeving met (micro-)plastics is een probleem dat op gemeentenivo nog niet de juiste aandacht krijgt.

Tot slot vind ik het erg belangrijk om in nauw contact te blijven met de achterban. Wie zich ervoor interesseert wil ik graag betrekken bij de dossiers waar we in de raad mee bezig zijn. Op die manier vergroten wij onze radar voor wat er speelt in de stad en krijgen zij beter begrip voor hoe de gemeente ermee omgaat.

 

Nevenfuncties

  • Software-ontwikkelaar: momenteel werkzaam voor LeasePlan Nederland

Deel deze pagina: