Raadswijzer (wie)

Brent Hadderingh

Forum voor Democratie

Personalia

Brent Hadderingh


Portefeuille:

 • Bijzondere projecten (Floriade, Oosterwold, en dergelijke)

 • Gemeentelijke organisatie, dienstverlening

 • Inclusiviteit, diversiteit en integratie

 • Kunst en cultuur

 • Onderwijs, jeugd

 • Politiek, bestuur, democratie en participatie

 • Veiligheid, orde, toezicht en handhaving, informatieveiligheid/privacy

 • Verkeer en vervoer, bereikbaarheid

 • Werk en inkomen

 • Zorg en welzijn, gezondheid, maatschappelijke ondersteuning

Contactgegevens:

bsthadderingh@almere.nl

Functie:

 • Gemeenteraad 2022-2026 - Fractievoorzitter - Forum voor Democratie

Nevenfuncties

 • Medewerker Wetenschappelijk Bureau Renaissance Instituut - Bezoldigd
 • Medewerker FVD International - Onbezoldigd

Deel deze pagina: