Raadswijzer (wie)

Hassan Buyatui

DENK

Personalia

Hassan Buyatui
Roepnaam: Hassan

Contactgegevens:

hbuyatui@almere.nl

Portefeuille:

 • Stadsontwikkeling (ontwikkeling en vernieuwing)
 • Economie, arbeidsmarkt en bedrijfsleven
 • Politiek, bestuur, democratie en participatie
 • Wonen, leefbaarheid
 • Veiligheid, orde, toezicht en handhaving, informatieveiligheid/privacy
 • Financiën
 • Omgeving, omgevingswet, openbare ruimte, stadsbeheer (onderhoud en verbetering)
 • Inclusiviteit, diversiteit en integratie
 • Bijzondere projecten (Floriade, Oosterwold, en dergelijke)
 • Gemeentelijke organisatie, dienstverlening
 • Samenwerkingen regionaal en internationaal

Functie:

 • Gemeenteraad 2014-2018 - Raadslid - PvdA
 • Gemeenteraad 2018-2022 - Raadslid - PvdA
 • Gemeenteraad 2018-2022 - - Fractie Buyatui
  In maart 2019 uit de fractie van de PvdA gestapt. Verder gegaan als eenmansfractie
 • Gemeenteraad 2018-2022 - Fractievoorzitter - NIDA Almere
  Vanaf 1 januari 2020 gaat H. Buyatui verder onder de naam NIDA Almere.
 • Gemeenteraad 2022-2026 - Fractievoorzitter - DENK
  Voor de verkiezingen van 2022 neemt de heer Buyatui deel voor Beweging Denk.

Even voorstellen

Even voorstellen
Ik ben 44 jaar en werkzaam in het voortgezet onderwijs. Ik heb een luisterend oor voor iedereen, als het aan mij ligt wordt Almere een gemeente waar iedereen zich thuis voelt en actief meewerkt aan een veilige omgeving waar jong en oud op een sociale, duurzame en solidaire manier kunnen samenleven. Ik zit in de gemeenteraad sinds maart 2014. Naast kaders stellen en het controleren van het college, ben ik als volksvertegenwoordiger vaak op straat. Ben de afgelopen jaren overal geweest en heb zo de stad beter leren kennen. Heb gesproken met inwoners, ondernemers en verschillende partners in de stad, over problemen, maar vooral samen gezocht naar oplossingen. Vaker worden ze uitgenodigd naar het stadhuis te komen inspreken op de politieke markt en af en toe worden ze gefaciliteerd tot het indienen van een burgeractiviteit.

Waarom ben je actief in de politiek?
Almere; de jongste stad van Nederland vergrijst, maar is zich steeds aan het ontwikkelen. Dat geeft je als raadslid de kans om met de stad mee te denken. De stad maken we samen.

Wat zijn je belangrijkste speerpunten voor deze raadsperiode?

• Meer zeggenschap voor bewoners over wat er bij hen in de buurt gebeurt. Participatie in de openbare ruimte dient nog meer gestimuleerd te worden
• Het verbeteren van het vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijven. Er moeten de komende jaren meer banen komen in Almere dat evenredig is aan het aantal nwoners of werkzoekenden
• Inzetten op vrijetijds-economie. Deze sector groeit in Flevoland harder dan de rest van Nederland.

Wat kan de Almeerder van jou verwachten?

Ik ben super trots dat ik vier jaar lang als raadslid me in te mogen zetten voor Almere. Deze periode zal ik me extra inzetten voor een duurzame gemeente. Als ik aan een duurzaam Almere denk, dan denk ik bijvoorbeeld aan innovatieve bedrijven die we naar Almere moeten halen en aan bedrijven die duurzame banen kunnen scheppen. Daarnaast denk ik aan het investeren in duurzame woningbouw en in het blauwgroene karakter van de stad. Ik denk ook aan het betrekken van mensen, waarderen van actief burgerschap en motiveren van mensen om verantwoording te nemen voor de wereld om hen heen. Maar ook dat we goed luisteren naar wat er onder mensen speelt.

Nevenfuncties

 • Docent VO in Amsterdam
 • Voorzitter Stichting Ontwikkeling Rif (SOR)

Deel deze pagina: