Raadswijzer (wie)

Jaap Steenkamer

GroenLinks

Personalia

Jaap Steenkamer
Roepnaam: Jaap

Contactgegevens:

jhsteenkamer@almere.nl

Portefeuille:

 • Bijzondere projecten (Floriade, Oosterwold, en dergelijke)
 • Duurzaamheid, ecologie, dierenwelzijn
 • Economie, arbeidsmarkt en bedrijfsleven
 • Financiën
 • Gemeentelijke organisatie, dienstverlening
 • Omgeving, omgevingswet, openbare ruimte, stadsbeheer (onderhoud en verbetering)
 • Politiek, bestuur, democratie en participatie
 • Samenwerkingen regionaal en internationaal
 • Stadsontwikkeling (ontwikkeling en vernieuwing)
 • Veiligheid, orde, toezicht en handhaving, informatieveiligheid/privacy
 • Verkeer en vervoer, bereikbaarheid
 • Werk en inkomen
 • Wonen, leefbaarheid

Functie:

 • Gemeenteraad 2018-2022 - Fractievoorzitter - GroenLinks
  Is vanaf 15 september 2020 fractievoorzitter voor GroenLinks. Opvolger van Willy-Anne van der Heijden.
 • Gemeenteraad 2022-2026 - Fractievoorzitter - GroenLinks
  juni 2024 Vervangen wegens ziekteverlof door Shadi

Even voorstellen

Raadslid en fractievoorzitter voor GroenLinks Almere. Ik maak me met plezier druk over de energietransitie en het bouwen van meer betaalbare woningen. Verder houdt ik me bezig met financiën, stedelijke ontwikkeling en veiligheid.

Nevenfuncties

 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - Beleidsmedewerker 'verduurzaming zeevaart '

Deel deze pagina: