Raadswijzer (wie)

Jan Lems

D66

Personalia

Jan Lems
Roepnaam: Jan

Contactgegevens:

jlems@almere.nl

Portefeuille:

Functie:

  • Gemeenteraad 2010-2014 - Raadslid - D66
    Van 2006 tot 2010 fractieassistent.
  • Gemeenteraad 2014-2018 - Raadslid - D66
  • Gemeenteraad 2018-2022 - Raadslid - D66

Even voorstellen

Even voorstellen
Ik ben 64 jaar, getrouwd, twee kinderen en sinds een kleine twee jaar opa. Vanaf 2010 ben ik raadslid voor D66, waarvan de laatste zes jaar als fractievoorzitter. Ik woon sinds 1991 met heel veel plezier in onze mooie groen/blauwe stad. In het dagelijks leven werk ik als accountmanager bij Vitree, een organisatie voor jeugdhulp in Flevoland en IJsselland. Eind 2018 zal ik met deze werkzaamheden gaan stoppen om extra tijd te gaan vrijmaken voor mijn rol als raadslid en opa.

Waarom ben je actief in de politiek?
D66 is voor mij de partij met een ruime blik op de samenleving. Vertrouwen in de eigenkracht van mensen en een vangnet voor wie een steuntje in de rug nodig heeft. Ruimte voor mensen die anders denken of anders geaard zijn. Ruimte om zelf besluiten te kunnen nemen in medisch ethische vraagstukken. Vertrouwen in plaats van wantrouwen in mensen. Deze uitgangspunten hebben mij gemotiveerd om lid te worden van D66 en ook echt actief te worden. Na twee eerdere perioden als raadslid, is nu de realisatie van Growing Green City is voor mij één van de drijfveren om mij nog een keer als raadslid beschikbaar te stellen. Via de Floriade tentoonstelling en de bijzondere innovatieve woonwijk kan Almere laten zien wat wij in ‘onze mars‘ hebben en definitief afscheid nemen van het image als saaie slaapstad.

Wat zijn je belangrijkste speerpunten voor deze raadsperiode?

• Verdiepingsslag maken in de kernwaarden van de stad
• Almere verder uitbouwen tot een klimaatneutrale stad waar het prettig wonen, werken en recreëren is, met een brugfunctie tussen de MRA (Metropole Regio Amsterdam) en het agrarische achterland van Flevoland
• De afstand tussen raad en inwoners kleiner te maken. Besluitvorming is niet alleen van het stadhuis, maar van alle Almeerders.

Wat kan de Almeerder van jou verwachten?

U mag van mij verwachten dat ik al mijn kennis en ervaring ten van de stad dienste zal stellen om deze doelen te komende vier jaar te realiseren. Niet alleen voor de komende vier jaar, maar vooral voor een schonere toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen.

Nevenfuncties

Deel deze pagina: