Raadswijzer (wie)

Lisette de Block-Klein

CDA

Personalia

Lisette de Block-Klein

Contactgegevens:

eaddblock@almere.nl

Portefeuille:

 • Duurzaamheid, ecologie, dierenwelzijn
 • Inclusiviteit, diversiteit en integratie
 • Onderwijs, jeugd
 • Sport, recreatie en toerisme
 • Verkeer en vervoer, bereikbaarheid

Functie:

 • Gemeenteraad 2022-2026 - Fractieassistent - CDA
 • Gemeenteraad 2022-2026 - Raadslid - CDA
  Mevrouw de Block werd op 12 mei raadslid ter vervanging van mevr Nieuwenhuizen. 03-08-2023 terug als fractie assistent
 • Gemeenteraad 2022-2026 - Fractieassistent - CDA
  Wegens ziekte treedt Mevr. de Block terug. Wim Faber nam waar
 • Gemeenteraad 2022-2026 - Fractieassistent - CDA
  Teruggekeerd uit ziekteverlof.

Even voorstellen

"Optimistische vasthoudende alleskunner."

Wie is Lisette de Block-Klein?

Hallo, mijn naam is Lisette en ik ben 48 jaar jong. Ik ben getrouwd met Emiel en samen hebben we 5 kinderen op de wereld gezet. Ons oudste kind is 21 jaar en onze jongste is 11. Naast echtgenote en moeder ben ik werkzaam in het Voortgezet Speciaal Onderwijs. Dat doe ik nu al een aantal jaren. Daarvoor heb ik in het basisonderwijs in alle groepen lesgegeven. Naast tijd aan gezin en werken, ben ik ook een actieve vrijwilliger van de RK Bonifatiusparochie in Almere. En als klap op de vuurpijl hoop ik komend jaar mijn studie Theologie af te ronden. Tijd voor een nieuwe uitdaging bij het CDA Almere dus.

Waarom heb je je kandidaat gesteld voor de gemeenteraad Almere?
Ik heb altijd al op het CDA gestemd want de uitgangspunten van het CDA komen overeenkomen met hoe ik denk over de Nederlandse samenleving. Ik wil mijn talenten inzetten en verantwoordelijkheid nemen zodat ik wat voor Almere kan betekenen. 

Waarom voor CDA Almere?
Sinds 1996 wonen we in Almere. Het belang van gemeenschap was en is voor mij altijd belangrijk geweest. In Almere kregen we de kans om ons met deze jongste stad van Nederland op allerlei terrein te vereenzelvigen. In eerste instantie was dat via de Katholieke kerk, maar later kwam daar ook de werkomgeving bij en na de geboorte van onze kinderen hun schoolomgeving en de sportclubs. Door ons uitgebreide netwerk hebben we  een kijkje gekregen in de diversiteit van de gemeenschappen binnen Almere. Divers en toch verbindend.

Wat hoop jij over vier jaar te hebben bereikt in de gemeenteraad Almere?
Kijkend naar Almere zie ik helaas dat naast de verbondenheid er ook verdeeldheid is. De scherpe tegenstellingen die we in politiek Den Haag zien, lijken zijn weerklank te vinden in Almere. En het is juist een partij als het CDA die voor de verbondenheid zorgt. Dat is volgens mij ook de grote kracht. Een kracht die deze mooie partij veel meer mag uitstralen. Daar wil ik mij voor inzetten. Een stad waar iedereen zichzelf mag zijn, waar respect gewoon is en waar je gehoord mag worden.

Wat zou je Almeerse stemmers mee willen geven die CDA Almere nog niet kennen?
Kijk verder dan de landelijke politiek. We hebben een actieve afdeling in Almere en durven onze handen uit de mouwen te steken. We voegen het woord bij de daad. Volg ons op sociale media en maak kennis met de mooiste partij van Almere! Een partij die verantwoordelijkheid durft te nemen.

Noem eens twee speerpunten waar je je hard voor wilt maken in Almere en waarom.
Binnen ons verkiezingsprogramma heb ik me met name bezig gehouden met het onderwijs en de jeugd. 
Als CDA Almere zien we graag dat jongeren tussen de 18 en de 25 jaar gestimuleerd worden om te (blijven) sporten. Dat kan door sportfaciliteiten goedkoper te maken. Iedereen weet dat bewegen gezond is, maar het moet wel betaalbaar blijven.
Naast het sporten voor de jeugd, is het lerarentekort een groot probleem. Er zijn niet genoeg leraren voor alle scholen binnen Almere. Het is een probleem om invallers te krijgen. Ik wil Almere aantrekkelijk maken voor leraren. Almere moet een leuke werkplek worden of blijven. Willen we leraren behouden, dan zullen we bijvoorbeeld moeten kijken hoe we leraren aan woonruimte kunnen helpen. 

 

Nevenfuncties

 • Docent AVO Nautilus College Almere
 • Vrijwilliger Bonifatiusparochie Almere

Deel deze pagina: