Raadswijzer (wie)

Rob Maurits

PvdA

Personalia

Rob Maurits
Roepnaam: Rob

Contactgegevens:

rmaurits@almere.nl

Portefeuille:

Functie:

  • Gemeenteraad 2014-2018 - Raadslid - PvdA
    Wordt op 20 september 2018 beëdigd als opvolger van Judith Wijnen.
  • Gemeenteraad 2018-2022 - Raadslid - PvdA

Even voorstellen

Even voorstellen
Ik ben opgegroeid in Amsterdam en woon sinds 1992 in Almere Buiten. Ik heb Nederlands Recht gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Getrouwd en vader van twee volwassen kinderen. Sinds 1992 ben ik werkzaam als ondernemer in de zakelijke reisbranche maar na zoveel jaren in het bedrijfsleven te hebben gewerkt, wil ik mij ook graag inzetten voor de inwoners van Almere. In onze jonge en snel groeiende stad is veel ruimte voor uitdagende en nieuwe ontwikkelingen waar ik graag mijn steentje aan bijdraag.

Waarom ben je actief in de politiek?
Enkele jaren geleden heb ik de keuze voor de PvdA gemaakt omdat ik het zeer belangrijk vind dat de sociaal-democratische waarden in de dagelijkse politiek een rol bljven spelen. Ook op lokaal niveau kunnen we het verschil maken voor met name de meer kwetsbare groepen. Een samenleving waarin iedereen mee kan doen en waar aan iedereen een minimum bestaanszekerheid wordt geboden is daarbij ons doel. Je moet dan echter niet aan de kant blijven staan maar je actief gaan inzetten om deze doelstellingen te verwezelijken.

Wat zijn je belangrijkste speerpunten in de komende periode?

• Meer betaalbare woningen voor jongeren en starters en ouderen. Terugdringen wachtlijsten.
• Gevarieerdere ontwikkeling van het winkelaanbod niet alleen in het stadscentrum maar ook in Buiten en Haven. Ondersteuning van de kleine ondernemer leidt tot meer diversiteit.
• Ontwikkeling van de toeristisch-recreatieve sector in de natuurrijke stad Almere.
• Uitbreiding van het aanbod in het HBO en terugdringen van het tekort aan stageplaatsen in het MBO en HBO. Aanpak van het lerarentekort in het onderwijs.

Wat kan de Almeerder van je verwachten?
Ik wil mij ervoor inzetten dat de lokale politici zichtbaar zijn in de samenleving. Dus meer het stadhuis uit en contact zoeken en onderhouden met de inwoners.
Alleen dan weet je wat er leeft in de lokale samenleving wat naar beleid kan worden vertaald. Daarnaast zal ik mij inzetten voor alle vernieuwende ontwikkelingen in Almere die deze stad zo speciaal maken.

Nevenfuncties

Deel deze pagina: