Raadswijzer (wie)

Willem Boutkan

PVV

Personalia

Willem Boutkan
Roepnaam: Willem

Contactgegevens:

wboutkan@almere.nl

Portefeuille:

 • Bijzondere projecten (Floriade, Oosterwold, en dergelijke)
 • Duurzaamheid, ecologie, dierenwelzijn
 • Economie, arbeidsmarkt en bedrijfsleven
 • Verkeer en vervoer, bereikbaarheid

Functie:

 • Gemeenteraad 1998-2002 - Raadslid - VVD
  In maart 1999 beëdigd.
 • Gemeenteraad 2002-2006 - Raadslid - VVD
  Eerst fractie-assistent. Later benoemd, nadat Smeeman en Halbesma wethouder waren geworden.
 • Gemeenteraad 2014-2018 - Raadslid - PVV
 • Gemeenteraad 2018-2022 - Raadslid - PVV
 • Gemeenteraad 2022-2026 - Raadslid - PVV
  Afscheid genomen 18-1-2024

Even voorstellen

Even voorstellen
Ik ben geboren op Scheveningen (1955) en woon sinds 1984 in Almere met mijn vrouw. De twee kinderen zijn ondertussen het huis uit. Ik ben begonnen in de Waterwijk en vervolgens, net als veel Almeerders, diverse malen verhuisd. Inmiddels ben ik anno 2023 68 jaar en opa. Ik heb in mijn leven als ambtenaar gewerkt. Op jonge leeftijd heb ik een paar reisjes gemaakt als jongste bemanningslid op een vleetlogger bij mijn opa aan boord. Vervolgens bij de marine (beroeps), gemeentepolitie. waterpolitie,handhaver milieu bij de provincie Flevoland, onderzoeker bij de Raad voor de Transportveiligheid en tot slot de Onderzoeksraad voor Veiligheid tot aan mijn pensioen. Voor de PVV zit ik ook in de Provinciale Staten. Ik heb een aantal bestuursfuncties gedaan, onder meer in Almere in het bestuur van het 4/5 mei Comité. De afgelopen vier jaar was ik lid en voorzitter van het Presidium en in deze periode opnieuw gekozen als voorzitter.
Waarom ben je actief in de politiek?
Dat kwam omdat ik mij ergerde aan het doordrukken van bestemmingsplannen en omgevingswijzigingen. Ik heb eerst een tijdje als geïnteresseerd toeschouwer op de tribune gezeten bij commissie- en raadsvergaderingen. Later lid geworden van de VVD en inmiddels sinds 2010 voor de PVV. Het raadswerk is mooi. Als raadslid mag je best trots zijn als je in de vernieuwde raadszaal zit.

Wat zijn je belangrijkste speerpunten voor deze raadsperiode?
Bewoners helpen die hun stem willen laten horen. Bijvoorbeeld als ze een burgerinitiatief willen starten.
Wat kan de Almeerder van jou verwachten?
Ik vind het geweldig om te coachen. Als bewoners hun stem willen laten horen, bijvoorbeeld via een burgerinitiatief, dan help ik graag. Ik heb dat gedaan in de kwestie van de verkeersveiligheid in de Achillesstraat in Poort, bij de winkeliers aan de Europalaan die de parkeerproblematiek aan wilden kaarten, de bewoners met het windmolenpark Pampus en bewoners uit Almere-Buiten met het zonnepark A6.

Nevenfuncties

 • Statenlid provincie Flevoland
 • per 6 december tweede kamerlid PVV

Deel deze pagina: