Raadswijzer (wie)

Willem Boutkan

PVV

Personalia

Willem Boutkan

Roepnaam: Willem


Portefeuille:

Niet opgegeven.

Contactgegevens:

wboutkan@almere.nl

Functie:

  • Gemeenteraad 1998-2002 - Raadslid - VVD
    In maart 1999 beëdigd.

  • Gemeenteraad 2002-2006 - Raadslid - VVD
    Eerst fractie-assistent. Later benoemd, nadat Smeeman en Halbesma wethouder waren geworden.

  • Gemeenteraad 2014-2018 - Raadslid - PVV

  • Gemeenteraad 2018-2022 - Raadslid - PVV

  • Gemeenteraad 2022-2026 - Raadslid - PVV

Even voorstellen

Even voorstellen
Ik ben geboren in Scheveningen en woon sinds 1984 in Almere met mijn vrouw. De twee kinderen zijn ondertussen het huis uit. Ik ben begonnen in de Waterwijk en vervolgens, net als veel Almeerders, diverse malen verhuisd. Inmiddels ben ik 62 jaar en opa. Ik heb in mijn leven voornamelijk als ambtenaar gewerkt. Ik kwam eerst in de visserij terecht en vervolgens bij de marine, politie. waterpolitie en de milieuhandhaving. De laatste veertien jaar als onderzoeker bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Voor de PVV zit ik ook in de Provinciale Staten. Ik heb een aantal bestuursfuncties gedaan, onder meer in Almere in het bestuur van het 4/5 mei Comité. De afgelopen vier jaar was ik ook lid van het Presidium.
Waarom ben je actief in de politiek?
Dat kwam omdat ik mij ergerde aan het doordrukken van bestemmingsplannen en omgevingswijzigingen. Ik heb eerst een tijdje als geïnteresseerd toeschouwer op de tribune gezeten bij commissie- en raadsvergaderingen. Later lid geworden van de VVD en inmiddels sinds 2010 voor de PVV. Het raadswerk is mooi. Als raadslid mag je best trots zijn als je in de vernieuwde raadszaal zit.

Wat zijn je belangrijkste speerpunten voor deze raadsperiode?

-Bewoners helpen die hun stem willen laten horen. Bijvoorbeeld als ze een burgerinitiatief willen starten.
Wat kan de Almeerder van jou verwachten?

Ik vind het geweldig om te coachen. Als bewoners hun stem willen laten horen, bijvoorbeeld via een burgerinitiatief, dan help ik graag. Ik heb dat gedaan in de kwestie van de verkeersveiligheid in de Achillesstraat in Poort, bij de winkeliers aan de Europalaan die de parkeerproblematiek aan wilden kaarten en de bewonersgroep met betrekking tot het windmolenpark

Nevenfuncties

  • Statenlid provincie Flevoland

Deel deze pagina: