Agendawijzer

Wooncomplex en commerciële voorzieningen Randstad

Raadsnummer: 24153

Geschreven op: 31-05-2024 | Laatst bewerkt op: 08-06-2024 | Status onderwerp: op de agenda geplaatst voor 1e bespreking

Afbeelding:Illustratie van een weegschaal

Belangrijke besluiten over nieuw wooncomplex in Almere

 

Waar gaat het over?

De gemeente Almere staat voor een belangrijk besluit omtrent de ontwikkeling van een nieuw wooncomplex en commerciële voorzieningen op Randstad 20 1-25. Dit project, dat oorspronkelijk bedoeld was om 831 woningen en verschillende voorzieningen te huisvesten, is op problemen gestuit. Het plan overschreed namelijk de regels van het huidige bestemmingsplan, wat vereist dat het gemeentebestuur hier expliciet mee instemt door middel van een 'verklaring van geen bedenkingen'. Echter, een van de eigenaren van de grond heeft bezwaar gemaakt tegen het project omdat hij zijn eigen plannen heeft om 300 woningen op zijn deel van de grond te bouwen. Dit betekent dat de oorspronkelijke plannen voor het grote wooncomplex niet uitgevoerd kunnen worden zoals gepland.

 

Waarom praat de raad hierover?

De situatie vereist dat de gemeenteraad actie onderneemt. Omdat het project zoals voorgesteld niet haalbaar is, stelt het college voor om de eerder gegeven verklaring van geen bedenkingen in te trekken en nieuwe aanvragen te weigeren. Dit besluit is cruciaal om verdere juridische en financiële complicaties te voorkomen die zouden kunnen volgen als het project toch zou doorgaan. Het is van belang dat de gemeenteraad deze kwestie bespreekt en een definitieve beslissing neemt, zodat er duidelijkheid komt voor zowel de ontwikkelaars als de betrokken grondeigenaar. Hiermee wordt ook de weg vrijgemaakt voor eventuele nieuwe ontwikkelplannen die beter passen binnen de juridische en praktische mogelijkheden van de betrokken gronden.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24153


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Wonen, leefbaarheid
Tags:
Raadsnummer : 24153