De burgemeester

17-03-2022

De burgemeester

De meeste inwoners weten wel wie de burgemeester van de stad is. De burgemeester is de meest bekende en zichtbare persoon binnen de gemeentelijke organisatie. De burgemeester is belangrijk maar niet de baas.  Dat zijn namelijk de inwoners.

De burgemeester

De burgemeester is een centrale figuur in de gemeente. Hij/zij is voorzitter van zowel de raad als van het college College = college van B&W van B en W. In de vergadering van de raad mag hij wel deelnemen aan discussies. Maar hij mag niet stemmen. Bij vergaderingen van het college mag hij dat wel.

De burgemeester heeft ook eigen verantwoordelijkheden. Hij is de eerste vertegenwoordiger van de gemeente. In deze rol treedt de burgemeester op als woordvoerder van de gemeente bij belangrijke kwesties.

Ook is de burgemeester verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Hij is het hoofd van de politie en de brandweer. Afhankelijk van hoe de portefeuilles verder verdeeld zijn tussen de burgemeester en wethouders, kan de burgemeester er meer taken bij hebben. Als de burgemeester voor onderwerpen uit zijn portefeuille met de raad praat, kan hij niet tegelijk de voorzitter zijn. De loco-voorzitter zit in zo'n geval voor.

Benoeming van de burgemeester

De burgemeester is benoemd door de Kroon. Feitelijk door de koning en de minister van Binnenlandse Zaken. Maar de gemeenteraad maakt daarvoor eerst een beschrijving van wat voor type burgemeester de stad nodig heeft. De raad doet de sollicitatiegesprekken en vervolgens een aanbeveling. De burgemeester wordt benoemd voor een periode voor zes jaar. Daarna kan de burgemeester eventueel voor een volgend termijn benoemd worden.

Met enige regelmaat komt in het nieuws dat een burgemeester niet direct gekozen is door de inwoners. Dat klopt. Maar hij is wel bijna indirect gekozen, omdat hij op voordracht van de raad wordt benoemd. 

Locoburgemeester en waarnemer

Bij afwezigheid van de burgemeester, neemt de locoburgemeester zijn taken waar. Dit is altijd een wethouder met verder een eigen takenpakket.

Wanneer een burgemeester terugtreedt, overlijdt of wanneer de gemeenteraad nog geen vervanger heeft gevonden aan het einde van de ambtsperiode van een burgemeester, kan er een waarnemend burgemeester (van buiten de stad) worden benoemd.

Wie is de burgemeester?

In het onwaarschijnlijke geval dat u niet weet wie de huidige burgemeester is.... Kijk op de website van de gemeente: https://www.almere.nl/bestuur/college-van-b-en-w.

Pagina delen:
Tags: bestuur