Geschenkenregister Raad van Almere

30-03-2022

Geschenkenregister Raad van Almere

Geschenkenlijst Raad van Almere. Raadsperiode 2022-2026.

Raadsleden, en in beperktere mate ook fractieassistenten, nemen belangrijke beslissingen voor de stad. Meestal moeten bij het nemen van een beslissing belangen worden afgewogen. De ene keuze is gunstig voor de een, de andere voor iemand anders. Het kan gebeuren dat belanghebbenden een of meer raadsleden willen beïnvloeden om hun keuze in hun voordeel te laten uitvallen.

Daarom zijn er hele strikte afspraken over integriteit gemaakt. De raad heeft een gedragscode integriteit, waarin dit staat. Wat betreft het ontvangen van geschenken zijn daarin de vertrekpunten:

  • Een raadslid mag zijn invloed en zijn stem niet laten kopen of beïnvloeden door geld, goederen of diensten die aan hem/haar zijn gegeven of in het vooruitzicht zijn gesteld.
  • Een raadslid dient actief en uit zichzelf de schijn van corruptie tegen te gaan.

In de regels die daarop volgen staat onder meer dat raadsleden geschenken vanaf een bepaalde waarde moeten melden en dat de griffie deze ontvangsten in een register openbaar maakt. Hieronder vindt u de opgegeven ontvangsten in het register van de huidige raadsperiode.


  • 13 april 2022 - D66 - Martine van Bemmel - Appelboom (geschenk verkregen tijdens opening Floriade)
  • 13 april 2022 - D66 - Suzanne van de Laar - Appelboom (geschenk verkregen tijdens opening Floriade) 
  • 13 april 2022 - D66 - Meke Smeulders - Appelboom (geschenk verkregen tijdens opening Floriade) 
  • 13 april 2022 - D66 - Spencer Alberg - Appelboom (geschenk verkregen tijdens opening Floriade) 
  • 24 april 2022 - SP - David de Vreede - Vier kaarten voor de handbalwedstrijd Nederland – Griekenland (geschenk verkregen vanuit de gemeente Almere en het Topsportcentrum)

Pagina delen: