Wikioverzicht

02-06-2023

Beleid

Beleid Beleid: weten wat je wilt, hoe en wanneer. : weten wat je wilt, hoe en wanneer.

Overheden stellen beleid vast. Daarmee bedoelen we dat zij vastleggen en bekend maken:

    •    welke doelen zij willen bereiken
    •    welke middelen zij daarvoor willen gebruiken
    •    binnen welke tijd ze de doelen willen bereiken

Beleid in Almere wordt opgesteld door de gemeente Almere (het college College = college van B&W ), maar de volksvertegenwoordiging (de raad) moet er meestal over beslissen. Vastgesteld beleid betekent feitelijk dat het om duidelijke en vaste afspraken gaat waartoe op enig moment in het verleden werd besloten.

Dankzij beleid is er voor de inwoners veel zekerheid over bijvoorbeeld hun leefomgeving of hun rechtszekerheid. Want niet alleen inwoners of organisaties mogen niet in afwijking van het beleid iets doen, ook de overheid zélf moet zich aan haar eigen beleid houden. En om iets te kunnen doen dat niet overeenkomt met wat in het beleid is afgesproken, moeten er eerst nieuwe beleidsafspraken gemaakt worden en dat moet zorgvuldig en in het openbaar.

(Vastgesteld) beleid betekent dus niet dat het onmogelijk is om iets te veranderen, maar het betekent wel dat het even kan duren voordat nieuw beleid bedacht is en erover besloten is.

 

Wikipagina delen: