Wikioverzicht

19-01-2022

Amendement

Een amendement Een amendement is een voorstel om de tekst van een raadsvoorstel te wijzigen. is een voorstel om de tekst van een raadsvoorstel te wijzigen.
Een amendement is een voorstel om de tekst van een raadsvoorstel te wijzigen.

Een amendement brengt dus een aanpassing van een voorstel met zich mee. Als daarna over het voorstel wordt gestemd, wordt dus over het gewijzigde voorstel gestemd.
Wikipagina delen: