Wikioverzicht

16-06-2022

Bestuursorgaan

Overheden worden bestuurd door bestuursorganen. Voorbeelden van bestuursorganen zijn onder anderen: de gemeenteraad, burgemeester en wethouders, een burgemeester.
Het woord Bestuursorgaan Overheden worden bestuurd door bestuursorganen. Voorbeelden van bestuursorganen zijn onder anderen: de gemeenteraad, burgemeester en wethouders, een burgemeester. komt uit de Algemene wet bestuursrecht. Volgens die wet is een bestuursorgaaan 'een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld.' Het betekent dat een bestuursorgaan de wettelijke bevoegdheid heeft om beslissingen namens de overheid te nemen. Een bestuursorgaan kan dus een zekere macht over anderen uitoefenen. Daarom staan bestuursorganen onder democratische controle.

Overheden worden bestuurd door bestuursorganen. Voorbeelden van bestuursorganen zijn onder anderen: de gemeenteraad, burgemeester en wethouders, een burgemeester.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestuursorgaan
Wikipagina delen: