Wikioverzicht

16-06-2022

Gemeenschappelijke regeling

Een gemeenschappelijke regeling Een gemeenschappelijke regeling is een samenwerkingsverband tussen meerdere overheden. is een samenwerkingsverband tussen meerdere overheden.

Gemeenschappelijke regelingen Een gemeenschappelijke regeling is een samenwerkingsverband tussen meerdere overheden. zijn er vaak in een regio. Vaak omdat het overheidstaken zijn die niet alleen binnen een gemeente plaatsvinden, maar in die hele regio, zoals afvalverwerking. Het zijn meestal gemeenten, maar een samenwerking tussen overheidslagen (gemeenten, provincies en waterschappen) komt ook voor.

De (wettelijke) basis voor de gemeenschappelijke regeling (GR) is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De wet maakt het mogelijk voor overheden om wettelijke bevoegdheden en taken over te dragen aan een gemeenschappelijke regeling.

Voorbeelden van gemeenschappelijke regelingen zijn veiligheidsregio’s, stadsregio’s, ambtelijke samenwerkingen, gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD), intergemeentelijke sociale diensten (ISD) en sociale werkvoorzieningsschappen (de WSW).

Wikipagina delen: