Wikioverzicht

18-01-2022

Motie

Met een motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen.

Een motie is een discussiepunt of een voorstel dat een gemeenteraadslid kan voorleggen aan de gehele raad. Over de motie kan in elke vergadering gesproken worden, maar meestal gebeurt dit in een carrouselvergadering. Als de motie 'voldoende besproken' is, kan er in de 'plenaire' gemeenteraadsvergadering over gestemd worden. Die stemming gebeurt in de regel de eerstvolgende plenaire vergadering.

Een motie kan een reactie zijn op een voorstel dat door raad of college College = college van B&W in bespreking is gebracht.

Een motie kan ook spontaan ontstaan. Dan heet het een 'Motie vreemd aan de orde van de dag'. Die lange titel krijgt het, omdat het een motie is die nog niet op de agenda stond (dus nog niet aan de orde was).

Meestal is een motie een oproep aan het 'college van B&W' om iets te doen of iets juist niet te doen.

Wikipagina delen: