Agendawijzer

Aanvulling Nota Grondprijsbeleid 2024

Raadsnummer: 24188

Geschreven op: 04-07-2024 | Laatst bewerkt op: 05-07-2024 | Status onderwerp: wegingstafel

Afbeelding:Foto van het zandlichaam bij de aanleg van een weg

Aanpassing Grondprijzen Almere 2024

 

Waar gaat het over?

De gemeenteraad van Almere bespreekt de Aanvulling Nota Grondprijsbeleid 2024. Deze nota stelt de kaders vast voor de prijzen van bouwrijpe grond voor verschillende functies zoals woningbouw, kantoren, bedrijventerreinen, detailhandel, horeca en maatschappelijke voorzieningen. Door de nota vast te stellen, bepaalt de raad de regels waarbinnen het college College = college van B&W grond kan uitgeven. De nota is een uitwerking van de Kadernota Grondbeleid, die de belangrijkste uitgangspunten voor grondprijzen en uitgiftes vastlegt. Het doel is om de gewenste ruimtelijke ontwikkeling te bevorderen en marktconforme opbrengsten te genereren.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenteraad bespreekt de Aanvulling Nota Grondprijsbeleid 2024 om de grondprijzen aan te passen aan de huidige marktsituatie. Dit is belangrijk om ervoor te zorgen dat de grondopbrengsten in lijn zijn met de markt en om flexibel in te kunnen spelen op nieuwe en kansrijke initiatieven. Door deze kaders vast te stellen, kan de gemeente maatwerk leveren waar nodig en zo de ruimtelijke ontwikkeling stimuleren. De nota zorgt ervoor dat de gemeente goed voorbereid is op toekomstige gronduitgiftes en dat deze op een verantwoorde manier gebeuren. Dit is essentieel voor de financiële en ruimtelijke planning van Almere.

 

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24188


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Financiën
Tags: grondprijs
Raadsnummer : 24188