Agendawijzer

Actualiteit 11 mei 2023

Geschreven op: 12-05-2023 | Laatst bewerkt op: 12-05-2023 | Status onderwerp: afgerond

Raadzaal Almere

11 mei 2023 - Water- en schimmeloverlast, het probleem is al bekend en er wordt aan gewerkt.

Er was één set mondelinge vragen aangekondigd. Die gingen over water- en schimmeloverlast in de Oldewierde. Het college College = college van B&W antwoordde al bekend te zijn met de problemen en zei dat wordt gewerkt aan een oplossing op korte termijn.

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Politiek, bestuur, democratie en participatie
Tags: Politieke Markt
Raadsnummer : 23123