Agendawijzer

Almeerse bomen herplanten

Geschreven op: 07-07-2023 | Laatst bewerkt op: 07-07-2023 | Status onderwerp: afgerond

Foto van een schommel aan een boom in het Beginbos

Laten we bomen die ergens weg moeten of kunnen zoveel mogelijk hérplanten op een andere plek in de stad.

13 juli 2023 - De motie vreemd stond op de wegingstafel. De wegingstafel besloot dat er niet over gesproken hoefde te worden, er kon meteen over gestemd worden. Maar later op de avond trok de indiener de motie in.


Waar gaat het over?

Almere is hartstikke groen, er staan ontzettend veel bomen. Veel daarvan zijn inmiddels flink gegroeid en dus groot. Bomen kunnen een belangrijke rol hebben de kwaliteit van de leefomgeving en het beperken van zomerse hitte. Maar.....bomen staan ook wel eens in de weg. Bijvoorbeeld als er (dringend) nieuwe woningen gebouwd moeten worden. Vaak worden díe bomen nu omgezaagd en afgevoerd. Vaak moet de gemeente dan op een andere plek weer nieuwe bomen aanplanten ter compensatie. Dat zijn dus kleine boompies.

Waarom praat de raad hierover?

Een raadslid oppert dat de gemeente gaat uitzoeken of het niet mogelijk is om bomen minder om te zagen en meer te herplanten. Met wortelklomp en al van de ene plek naar de andere. Want dan blijven de (grote) bomen hun rol vervullen.

Waar vind ik de stukken?

Probeer onze documentwijzer eens: https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=herplanten

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Duurzaamheid, ecologie, dierenwelzijn
Tags: Klimaat, natuur
Raadsnummer : 23185