Agendawijzer

Bouw van 36 beschermde wooneenheden Domus, Almere Poort

Raadsnummer: 24155

Geschreven op: 31-05-2024 | Laatst bewerkt op: 08-06-2024 | Status onderwerp: wegingstafel

Afbeelding:PM

Besluitvorming over 36 nieuwe wooneenheden voor kwetsbare groepen in Almere

Waar gaat het over?

De gemeente Almere is van plan om een nieuw gebouw met 36 beschermde wooneenheden op te zetten in het Europakwartier Noord. Dit project, bedoeld voor de organisatie Domus van het Leger des Heils, is speciaal gericht op de huisvesting van mensen met verslavingsproblemen en psychische aandoeningen. Deze bewoners zullen 24 uur per dag begeleiding krijgen. Het gebouw komt te staan op de hoek van het Cascadepad en de busbaan. Voor de realisatie van dit plan is een aanpassing van het huidige bestemmingsplan nodig, omdat de huidige regels geen ruimte bieden voor zo'n voorziening. Dit heeft geleid tot een uitgebreide procedure, waarbij de gemeente een 'verklaring van geen bedenkingen' moet afgeven voor het project kan starten.

Waarom praat de raad hierover?

Het onderwerp is belangrijk voor de gemeenteraad omdat het invloed heeft op zowel de ruimtelijke inrichting van de stad als op de sociale zorgtaken die Almere heeft. De verplaatsing van de Domus-voorziening uit het stadscentrum naar Almere Poort is een strategische zet om de druk op het centrum te verminderen en de leefbaarheid in de stad beter te verdelen. De raad heeft al eerder de locatie goedgekeurd, maar het proces heeft ook bezwaren en juridische stappen van inwoners uitgelokt. Dit alles vraagt om zorgvuldige afweging en communicatie vanuit de raad, niet alleen om juridische redenen maar ook om het vertrouwen van de inwoners te behouden en de maatschappelijke impact van het besluit te managen.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24155


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Zorg en welzijn, gezondheid, maatschappelijke ondersteuning
Tags:
Raadsnummer : 24155