Agendawijzer

Financiële kwartaalrapportage 2023

Raadsnummer: 23198

Geschreven op: 19-04-2023 | Laatst bewerkt op: 07-07-2023 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Telraam

Vier keer per jaar geeft het college College = college van B&W inzicht in de financiële stand van zaken in de kwartaalrapportages. In het jaar daarop legt ze verantwoording af over het hele jaar in de Programmarekening.

 


Waar gaat het over?

Geld. Elk jaar gaat er meer dan een miljard euro via de gemeente naar de stad. Voor ontwikkeling van de stad, beheer en onderhoud, voor sociale voorzieningen, uitkeren en subsidies en voor tal van andere dingen die in een stad nodig zijn. De gemeente Almere (wethouders en ambtenaren) mogen niet zelf bepalen waar het geld naar toe gaat. Het grootste deel van het bedrag heeft al een vaste bestemming. Bijvoorbeeld uitkeringen, de gemeente moet de inwoners daarmee helpen en krijgt geld van het Rijk om dat te doen. En aan bijvoorbeeld kosten van beheer en onderhoud kan er niet zo heel veel veranderd worden; wegen, rioleringen en groen moeten nu eenmaal onderhouden worden. Maar de gemeente kan voor veel onderwerpen wel zélf bepalen hoeveel geld eraan besteedt wordt: zoals de kwaliteit van het groen, kunst en cultuur, projecten en evenementen in de stad. Voor al die soorten uitgaven worden jaarlijks van tevoren bedragen afgesproken: budgetten. Deskundige ambtenaren van de gemeenten komen met plannen voor die budgetten en de wethouders stellen die plannen aan de raad voor als 'raadsvoorstellen'.

Waarom praat de raad hierover?

De raad heeft het budgetrecht. Dat betekent dat de raad moet kiezen welke bedragen naar welke doelen gaat. Weliswaar maakt de gemeente de plannen en voert de gemeente die uit. En zien de wethouders erop toe dat dat volgens afspraak gebeurt (ze 'houden de wet'). Maar het is de gemeenteraad die moet besluiten over de plannen en de budgetten.

Elk kwartaal rapporteert het college aan de raad wat de financiële stand van zaken is én doet ze voorstellen voor aanpassingen op de lopende begroting.

U vindt de stukken in onze documentwijzer.

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=kwartaalrapportage%202023&sort=date_desc


 


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

20 juli 2023 - Aan de wegingstafel bepaalde de raad dat een bespreking niet nodig was. Daarom ging het voorstel direct door naar besluitvorming.

  • Raadsvoorstel Tweede financiële kwartaalrapportage 2023 (23198) AANVAARD 42/1
Artikel delen:
Portefeuille categorie: Financiën
Tags: budgetrecht
Raadsnummer : 23198 23104