Agendawijzer

Kwartaalrapportage 2022, vierde kwartaal

Raadsnummer: 23025

Geschreven op: 26-01-2023 | Laatst bewerkt op: 19-04-2023 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Foto van veel euromuntjes

2 februari, budgetrecht van de raad: waar mag het geld naartoe?

Waar gaat het over?

De gemeenteraad gaat over het geld van de gemeente. Dit heet budgetrecht. Het komt erop neer dat de gemeente (het college College = college van B&W ) pas geld mag uitgeven na goedkeuring van de raad. Om de raad op de hoogte te houden, stuurt het college elke drie maanden een kwartaalrapportage. Daarmee krijgt de raad een goed beeld van de financiële situatie van de gemeente én kan het college voorstellen doen om de meerjarenbegroting 2023-2026 aan te passen. Zo kan de raad controle uitoefenen én besluiten over nieuwe financiële uitdagingen in één.

De vierde kwartaalrapportage 2022 ligt nu bij de raad. Het college geeft hierin aan welke onvermijdelijke knelpunten er zijn en hoe zij vinden dat deze het beste kunnen worden aangepakt. In de rapportage worden ook alternatieven voorgesteld zodat de raad een afweging kan maken. 

Aanpassing van de meerjarenbegroting is nodig omdat er financiële tegen- en meevallers zijn. Bekende tegenvallers zijn de gestegen kosten van jeugdhulp met verblijf, de aanleg van riolering in Oosterwold en tekorten op het beheer en onderhoud in de stad. Meevallers zijn dat voor de opvang van Oekraïners minder wordt uitgegeven dan het bedrag dat het Rijk hiervoor beschikbaar stelt en er zijn kleine voordelen op omgevingsvergunningen en afvalinzameling.    

Voor 2022 is het jaarresultaat € 22.5 miljoen hoger dan geraamd. Dit positieve resultaat betekent niet dat de gemeente geld over houdt. In de kwartaalrapportage stelt het college voor dat het geld voor een groot deel naar de hierboven genoemde tegenvallers gaat en naar een buffer voor mogelijke extra uitgaven voor de opvang van vluchtelingen. Het geld dat dan nog overblijft wil het college graag gebruiken voor het Aanvalsplan Armoede

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=Vierde%20Kwartaalrapportage&sort=date_desc

 


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

16 februari - plenair, besluiten.

  • Amendement: 1 Miljoen euro lokaal transformatiefonds wmo niet ongeoormerkt in de buffer (23025.001) VERWORPEN 17/26
  • Raadsvoorstel Vierde kwartaalrapportage 2022 (23025) AANVAARD 37/6

 

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Financiën
Tags: budgetrecht, financien
Raadsnummer : 23025