Agendawijzer

25-11-2022

Geschil Hortus (Floriadewijk)

Foto van bezoekers aan de Floriade Almere 2022

Heeft het college College = college van B&W de raad wel voldoende op de hoogte gehouden?

1 december 2022 - De vergadering start met het agendavoorstel om een debat te houden over het geschil omtrent de bouw van de wijk Hortus op het voormalige Floriadeterrein. De aanvrager constateert dat het college al langer op de hoogte was van de onenigheid met de bouwer (Weerwater cv), maar dat raad pas kort geleden hierover heeft geïnformeerd. De raad debatteerde daar uitgebreid met de wethouder en elkaar over. Pijnpunt leek dat het 'niet tijdig informeren' wel vaker gebeurt en dat het college dan steeds beterschap belooft. Na enkele schorsingen, waarin raadsleden met elkaar overlegden, diende de aanvrager van het debat ook een motie van afkeuring. Maar die haalde het niet.

  • Motie: Motie van afkeuring Hortus (RG366/2022) VERWORPEN 14/30 

Waar gaat het over?

Een raadslid vroeg een debat aan over het meningsverschil tussen de gemeente Almere en de ontwikkelaar van de wijk Hortus (Weerwater CV).

In 2018 nam de raad een motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. van treurnis aan naar aanleiding van het onvolledig informeren van de raad over het ontwikkelingsplan voor de Floriade stadswijk, nu Hortus genoemd. In die motie is het belang van transparantie en het tijdig informeren van de raad over afwijkingen van raadsbesluiten benadrukt.

Onlangs kwam via de media naar buiten dat het huidige geschil van de gemeente en Weerwater CV over Hortus al sinds 2020 speelt. De raad heeft over dit geschil dus via de media vernomen. Een raadslid vindt dat de raad niet tijdig en in lijn met de eerder genoemde motie door het college is geïnformeerd. Hij wil in dit debat het college in de gelegenheid stellen te reageren op deze vaststelling en van de raadsfracties weten of zij zijn opvatting delen.

Waar vind ik de stukken?

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=geschil%20hortus&sort=date_desc

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.