Agendawijzer

Kennismigranten

Raadsnummer: 23166

Geschreven op: 07-07-2023 | Laatst bewerkt op: 07-07-2023 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Illustratie van twee silhoutten die elkaar niet verstaan

Omdat in Almere veel buitenlandse mensen werken, wordt veel Engels gesproken. Is dat wel goed voor de samenleving als geheel?


Waar gaat het over?

Er wonen en werken heel wat mensen uit andere landen in onze stad. Veel van hen zijn 'kennismigranten'. Dat zijn vakmensen van buiten de Europese Unie, die vaak er vaak zijn om tekorten op de arbeidsmarkt op te vullen. Iedereen die in Nederland wil immigreren moet inburgeren. Belangrijk onderdeel daarvan is dat de nieuwe mede-inwoners de Nederlandse taal leren. Dat is belangrijk om onderdeel te kunnen zijn van de samenleving: te integreren.

Alleen, voor kennismigranten geldt dat niet. Zij hoeven niet in te burgeren en ook geen Nederlandse taalles te volgen. Dat komt omdat gedacht wordt dat kennismigranten altijd maar tijdelijk in onze stad blijven. Het blijkt dat dat niet zo is. Veel van hen komen als 'tijdelijke' kennismigrant, maar blijven. En als dat zo is, dan zijn ze onderdeel van onze samenleving, maar spreken ze niet onze taal. Dat kan hun integratie in de weg staan. Bijvoorbeeld omdat niet iedere Almeerder met een buitenlandse mede-inwoner in het Engels kan praten. En waarom ook: we zijn hier immers in Nederland.

Waarom praat de raad hierover?

Twee raadsleden willen met de raad en het college College = college van B&W in gesprek over de integratie van kennismigranten. Ze stellen hun collega-raadsleden en de wethouder een paar concrete vragen om het gesprek hierover op gang te brengen. Doel is te kijken of het mogelijk is om kennismigranten méér onderdeel te laten zijn van de hele samenleving.

Waar vind ik de stukken?

In onze documentwijzer: https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=kennismigranten


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

13 juli 2023 - Kort samengevat: veel kennismigranten zijn hier niet tijdelijk, maar blijven voor een langere periode in Nederland. De indieners vinden dat deze doelgroep en hun kinderen weinig integreren in de Nederlandse maatschappij. Dit zorgt voor een tweedeling in de maatschappij.

Het dilemma tussen blijvende en vertrekkende kennismigranten werd besproken, de eigen keuze van de mensen die hier een rol spelen en hoe moet de overheid sturen op het feit dat de kinderen al dan niet Nederlands leren. Voor integreren zijn er meer opties, bijvoorbeeld sportverenigingen of verenigingsleven waar kinderen ook deelnemen aan de maatschappij. Van samen spelen naar (samen) elkaar verstaan. Kinderen kunnen zich daar gemakkelijk in bewegen. De raadsleden spraken hier met elkaar over door. De mogelijkheden voor uitwisselingen tussen internationale en reguliere scholen werden besproken. Het riep ook de vraag op of kennismigranten voldoende weten hoe ze zich in de maatschappij moeten bewegen. Om dit beter voor elkaar te krijgen kan het helpen om evenementen en activiteiten in de wijken te benutten om deze expats in de buurten beter te laten integreren. Ook werd besproken wat een kennismigrant er aan heeft om te integreren als het de bedoeling is hier echt tijdelijk te blijven. We hebben dit als samenleving zelf zo gecreëerd, vond een raadslid, uit eigen belang, voor economisch gewin.
Gesuggereerd werd om het gesprek met de kennismigranten zelf aan te gaan om te horen hoe zij tegen deze vraagstukken aankijken.

Het college vindt het een belangrijk vraagstuk wat op tafel ligt. De samenleving heeft afgelopen 15 jaar het gaspedaal ingetrapt om zoveel mogelijk kennismigranten binnen te halen. Maar we hebben ook een rem en een stuur nodig. (uitspraak Robert Dijkgraaf). 50% vertrekt binnen 2 jaar, 70% binnen vijf jaar, maar over welke doelgroep gaan deze cijfers? Of alle genoemde cijfers kloppen, weet het college niet. Maar ze ziet wel dat de ontwikkeling van expats een steeds grotere impact op de maatschappij. Deze bespreking is heel relevant, maar het vergt verdieping en zorgvuldig kijken wat de impact op de samenleving is en wat er nodig is om deze doorgaande ontwikkeling goed te laten verlopen voor de samenleving. Het college onderzoekt hoe expats het hier vinden in Almere, waar ze behoefte aan hebben, of wat ze missen. Het college wil meer feiten verzamelen en preciezer kijken naar om welke groepen van mensen dit gaat. Gaat het over heel Almere of meer over wijken? Het college vraagt de indieners daarom om dit onderzoek af te wachten, eind december worden de resultaten verwacht. Daarna is een geschikt moment om hierover verder te praten.

Voor nu voldoende besproken.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Inclusiviteit, diversiteit en integratie
Tags: migratie
Raadsnummer : 23166