Agendawijzer

Koersdocument 2024

Geschreven op: 30-06-2023 | Laatst bewerkt op: 13-07-2023 | Status onderwerp: afgerond

Foto van zeilbootje aan steiger in het Weerwater

Welke koers vaart Almere?

De bespreking van dit Koersdocument is een experiment. Voorheen ontving de raad in april altijd de jaarlijkse Perspectiefnota als opmaat naar de begroting. Maar door het moment van aanbieden en de inhoud leverde dit niet het gewenste resultaat op. Niet het geld, maar juist de inhoud staat centraal in dit Koersdocument.

Aan de hand van elf stellingen gingen de raadsleden het gesprek met elkaar aan. Dat was wel even zoeken, want het gesprek verliep anders dan de raad gewend is. Maar uiteindelijk durfden de raadsleden best scherpe keuzes te maken. Mét nuance, ook al waren de stellingen heel zwart-wit. Terwijl de raad elkaar stevig bevroeg, luisterde het college vooral. Bij de aanbieding van de begroting in oktober wordt duidelijk welke input het college meeneemt.

Het onderwerp is voor nu voldoende besproken.


Waar gaat het over?

Almere staat voor veel verschillende uitdagingen. Met dit Koersdocument laat het college College = college van B&W zien welke ambities het heeft voor de stad. Ook gaat het over de dilemma’s die er zijn. Uiteindelijk worden deze ambities en uitdagingen verwerkt in de Programmabegroting 2024.

Waarom praat de raad hierover?

Aan de hand van elf stellingen vraagt het college om de mening van de raad. De raadsleden krijgen dus de kans om te reageren op die stellingen. Alle input wordt vervolgens meegewogen bij het maken van de Programmabegroting 2024.

Waar vind ik de stukken?

U vindt de stukken in de documentwijzer: https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=koersdocument%202024

 

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorieën: Financiën, Politiek, bestuur, democratie en participatie
Tags: koers, programmabegroting
Raadsnummer : 23177